Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Naam (wordt gewaardeerd)

Question Title

* 2. Email

Question Title

* 3. Team/afdeling waarin je actief bent?

Question Title

* 4. Waarom ben je lid van de Schelde? (meerder antwoorden zijn mogelijk)

Question Title

* 5. Hoeveel keer per week wil jij trainen?

Question Title

* 6. Op welke dagen wil je het liefst trainen?

Question Title

* 7. Wil je aan wedstrijden (competitie) deelnemen of enkel recreatief sporten binnen de vereniging, Zo ja aan hoeveel wedstrijden per jaar.

Question Title

* 8. Ben je bereid om afspraken te verzetten om te kunnen trainen?

Question Title

* 9. Ben je bereid om afspraken te verzetten om deel te nemen aan wedstrijden?

Question Title

* 10. Vind je de Schelde een gezellige vereniging?

Question Title

* 11. Is er wederzijds respect voor elkaar binnen de vereniging?

Question Title

* 12. Voel je jezelf gerespecteerd binnen de vereniging?

Question Title

* 13. Hoe vind je de sfeer tijdens trainingen?

Question Title

* 14. Hoe vind je de sfeer tijdens wedstrijden?

Question Title

* 15. Heb je een fijne trainer?

Question Title

* 16. Ben je tevreden over de kwaliteit van de trainingen?

Question Title

* 17. Wat vind je goed of juist minder goed aan de trainingen?

Question Title

* 18. Heb je een fijne coach?

Question Title

* 19. Wat vind je goed of juist minder goed aan de coaching tijdens wedstrijden?

Question Title

* 20. Ben je actief binnen een commissie van de Schelde

Question Title

* 21. Welke commissie past bij jou of heeft jouw interesse?

Question Title

* 22. Ik doe vrijwilligerswerk bij de Schelde.

Question Title

* 23. Welke vrijwilligerstaak past bij jou of heeft jouw interesse?

Question Title

* 24. Ben je bereid om een korte cursus te volgen om desbetreffende vrijwilligerstaak goed uit te kunnen voeren?

Question Title

* 25. Hoe zie je de toekomst van de club tegemoet?

Question Title

* 26. Hoe denk je dat het ledenaantal zich gaat ontwikkelen?

Question Title

* 27. Heb je ideeën met betrekking tot ledenwerving? Zo ja, welke?

Question Title

* 28. Hoe sta je tegenover een samenwerking met een andere zwem- en polovereniging?

0 van 28 beantwoord
 

T