Screen Reader Mode Icon
De gemeente Den Haag organiseert een burgerberaad over klimaatverandering in het Statenkwartier. Een burgerberaad is een willekeurig gekozen groep burgers die met elkaar de politiek adviseert over maatschappelijke onderwerpen. Bent u niet ingeloot, maar wilt u wel meepraten? Geef hier uw mening. Uw antwoorden worden meegegeven aan het burgerberaad. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Den Haag.
Informatie over u

Question Title

* 1. Naam

Question Title

* 2. Postcode

Question Title

* 3. In wat voor type huis woont u?

Question Title

* 4. Mailadres (optioneel: als u geïnformeerd wilt worden over het vervolg)

Vragen over klimaatverandering tegengaan in uw wijk

Question Title

* 5. Als u denkt aan het tegengaan van klimaatverandering in uw wijk, waar denkt u dan aan?

Question Title

* 6. Wat zou u zelf kunnen en willen doen om klimaatverandering tegen te gaan?

Question Title

* 7. Wat heeft u daarvoor nodig?

Question Title

* 8. Wat verwacht u van de gemeente?

Question Title

* 9. Wat wilt u dat het u oplevert?

Question Title

* 10. Welk advies zou u meegeven aan de gemeente Den Haag?

0 van 10 beantwoord
 

T