Introductie

Voor het vaststellen van de Veldnorm Evenementenzorg is draagvlak onder de diverse aanbieders van evenementenzorg noodzakelijk. Via dit formulier kunt u zich inschrijven als belanghebbende veldpartij. Ook indien u eerder heeft gereageerd op de Veldnorm of bent ingeschreven voor de nieuwsbrief wordt u verzocht uw organisatie aan te melden via dit formulier.

U wordt vervolgens benaderd om aan te geven of u achter de definitieve versie van de Veldnorm Evenementenzorg staat. De definitieve versie wordt begin 2019 verwacht. Tot 31 december 2018 kunt u via de internetconsultatie reageren op het laatste concept.

Heeft u vragen over de veldnorm? Kijk op de website: www.evenementenz.org of stuur de projectgroep een e-mail: info@evenementenz.org.

T