Middels dit onderzoek poogt CaptainVR een inzage te krijgen in uw werkveld. De in te vullen antwoorden worden anoniem behandeld en worden niet gekoppeld of teruggeleid naar individuen. De kennis opgedaan uit de resultaten zal worden gebruikt om toekomstige producten te ontwikkelen en verbeteren, die zo goed mogelijk aansluiten op de vraag en werkzaamheden in uw werkveld. Wij vragen u dan ook de vragen zo eerlijk, volledig en accuraat mogelijk in te vullen. Voor verdere vragen en/of informatie over dit onderzoek of onze producten kunt u contact opnemen met info@captainvr.nl. Dank u wel.

T