Question Title

* 1. Wat is jouw geslacht?

Question Title

* 3. Welk dienstverband heb je?

Question Title

* 4. Wat is jouw hoogst genoten afgeronde opleiding? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 6. Binnen welke branche ben je op dit moment werkzaam? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 7. Hoe lang bestaat de organisatie waar je werkt?

Question Title

* 8. Welke omzet heeft de organisatie waar je werkzaam bent?

Question Title

* 9. Hoe groot is de totale organisatie in aantal FTE?

Question Title

* 10. Wat is de eigendomsstructuur van de organisatie? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 11. Waar bevindt jouw functie zich in de organisatie?

Question Title

* 13. Heb je momenteel een leidinggevende positie? Nee -> ga verder naar vraag 16

Question Title

* 14. Hoeveel FTE stuur je direct aan?

Question Title

* 15. Hoeveel FTE stuur je indirect aan?

Question Title

* 16. Hoeveel FTE zijn er werkzaam binnen jouw financiële discipline?

Question Title

* 17. Binnen welke bandbreedte valt jouw huidige basis jaarsalaris (dit is inclusief vakantiegeld en exclusief bonussen)? - als je interim manager/ZZP-er bent, kun je naar vraag 21 -

Question Title

* 18. Hoeveel jaar zit je op dit salarisniveau? 

Question Title

* 19. Krijg je naast jouw huidige jaarsalaris ook een variabel deel? Zo nee-> ga verder naar vraag 21

Question Title

* 20. Wat is het percentage variabel salaris dat je over afgelopen jaar hebt ontvangen?

Question Title

* 21. Participeer je in de onderneming? (zo nee, ga verder naar vraag 23)

Question Title

* 22. Zo ja, heb je eigen geld geïnvesteerd?

Question Title

* 23. Behoort een leaseauto of mobiliteitsvergoeding tot jouw arbeidsvoorwaardenpakket? - als je interim manager/ZZP-er bent, kun je deze vraag overslaan -

Question Title

* 24. Alleen in te vullen door interim managers/ZZP-ers: Wat is jouw gemiddelde tarief in 2018 tot nu toe?

Question Title

* 25. Heb je in 2018 een nieuwe baan gevonden? - als je interim manager/ZZP-er bent, kun je deze vraag overslaan -

Question Title

* 26. Zo ja, heb je deze baan binnen of buiten de organisatie gevonden? - als je interim manager/ZZP-er bent, kun je deze vraag overslaan -

Question Title

* 27. Ben je tevreden met jouw huidige positie?

Question Title

* 28. Hoe relevant zijn de volgende opties bij het kiezen voor een nieuwe positie?

  Niet relevant Neutraal Relevant Zeer relevant
Op zoek naar een betere balans werk & privé
Verkorten van reistijd
Meer uitdagende baan
Flexibele werkuren
Verbetering van salaris
Vergroten van internationale carrière kansen
Vergroten van doorgroeimogelijkheden
Ondernemerschap (bijv. participeren in bedrijf of starten eigen onderneming)
Meer verantwoordelijkheid of autonomie
Professionele ontwikkeling (bijv. kunnen managen van een team, verbeteren inhoudelijke vaardigheden of kunnen volgen van een opleiding)
Op zoek naar betere klik met mensen / cultuur bij nieuwe bedrijf
Geen of te weinig klik met huidige management of mensen in de huidige organisatie
Verveling of uitgekeken op huidige baan
Te veel stress of spanning in huidige baan
(Aanstaande) reorganisatie of verdwijnen baan

Question Title

* 29. Sta je nu open voor een nieuwe carrièrestap? Zo nee, ga verder naar vraag 31

Question Title

* 30. Zo ja, waar zou je deze stap willen maken?

Question Title

* 31. Bij welke organisatie type zou je het liefst willen werken?

Question Title

* 32. Hoe relevant zijn de volgende opties bij het kiezen voor een specifieke organisatie?

  Niet relevant Neutraal Relevant Zeer relevant
Affiniteit met wat de organisatie maakt of levert
Bedrijf heeft of streeft naar een duurzaam business model gericht op maatschappij en milieu (MVO)
De organisatie heeft een heldere of aansprekende toekomstvisie
Status van het bedrijf / naam in de markt
Bedrijf richt zich op nieuwe, nog niet bewezen verdienmodellen
Bedrijf is technologisch vooruitstrevend
Hard groeiend bedrijf
Stabiel bedrijf
Grootte van de organisatie
Type mensen/cultuur
Internationale ambities of footprint
Afstand/locatie
Goede primaire arbeidsvoorwaarden (bijv. salaris, arbeidsduur, werktijden, vakantiedagen)
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden (bijv. auto of laptop van de zaak, verlofregelingen, pensioen)
Aansprekend bedrijfspand en/of interieur
Doorgroeimogelijkheden binnen de onderneming

T