Met dit onderzoek worden inzichten verkregen in uw wensen als freelancer ten opzichte van uw opdrachtgevers. 
Hieronder volgen eerst een aantal algemene vragen

Question Title

* Wat is uw geslacht?

Question Title

* Wat is uw leeftijd?

Question Title

* Wat is uw hoogst genoten opleidingsniveau?

Question Title

* In welk land bent u woonachtig?

Question Title

* In welk land bent u als freelancer werkzaam?

Question Title

* Hoe lang werkt u al als freelancer (in jaren)?

Question Title

* Welk beroep oefent u uit als freelancer?

Question Title

* In welke sector werkt u als freelancer?

Question Title

* Heeft u naast het freelancen nog andere verdiensten?

Question Title

* Indien u nog anderen verdiensten heeft: Is freelancen uw hoofdinkomen of neveninkomen?

Question Title

* Zijn de inkomsten die u verkrijgt van het freelancen voldoende om u in levensonderhoud te voorzien?

Question Title

* Hoeveel opdrachtgevers heeft u gemiddeld per jaar?

Question Title

* Hoe lang werkt u gemiddeld voor een opdrachtgever (in maanden)?

Question Title

* Hoeveel uur per week bent u ongeveer als freelancer werkzaam?

Question Title

* Hoe gemakkelijk is het in uw sector om een nieuwe opdracht op het door u gewenste niveau to verwerven?

 
25% of survey complete.

T