Welkom bij de vragenlijst Poolster en Morgenster. Fijn dat u meedoet!

Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. Wij willen graag weten of u tevreden bent over het onderhoud. We gebruiken dit om onze dienstverlening te verbeteren.

Question Title

* 1. Wat is uw adres?

Question Title

* 2. Wat vind u van Patrimonium tijdens het onderhoud?

Question Title

* 3. Heeft Patrimonium u vooraf voldoende verteld wanneer het werk wordt uitgevoerd?

Question Title

* 4. Heeft Patrimonium u vooraf voldoende verteld wat we allemaal in en om uw woning gaan doen?

Question Title

* 5. Wist u aan wie u vragen kon stellen over de verbouwing?

Question Title

* 6. Was de medewerker van Patrimonium goed bereikbaar?

Question Title

* 7. Hoe tevreden bent u over de medewerkers van Patrimonium tijdens de verbouwing?

  Zeer goed Goed Niet goed Helemaal niet goed
Vriendelijkheid
Geduld
Behulpzaamheid
Netheid
Deskundigheid

Question Title

* 8. Het werk is gedaan door Talen Vastgoedonderhoud . Hoe tevreden bent u over de medewerkers van Talen tijdens de verbouwing?

  Zeer goed Goed Niet goed Helemaal niet goed
Vriendelijkheid
Geduld
Behulpzaamheid
Netheid
Deskundigheid

Question Title

* 9. Welk rapportcijfer geeft u aan Talen voor het totale werk wat ze hebben gedaan?

Question Title

* 10. Toen we klaar waren in uw huis is er een oplevering gedaan. Er is vaak een lijst gemaakt van klusjes die nog gedaan moeten worden (proces-verbaal van oplevering). Zijn die gedaan?

Question Title

* 11. Is alles verlopen zoals u vooraf verwacht had?

Question Title

* 12. Hebt u het gevoel altijd serieus te zijn genomen (is er voldoende naar u geluisterd of rekening gehouden met uw wensen)?

  Zeer goed Goed Niet goed Helemaal niet goed
Door medewerkers van Patrimonium
Door medewerkers van Talen

Question Title

* 13. U hebt op verschillende manieren informatie over het werk gehad. Wat vond u ervan?

  Zeer goed Goed Niet goed Helemaal niet goed
De aankondigingsbrief van Patrimonium
De keukentafelgesprekken met Henk en Miranda van Talen
De informatiebrochure, projectbeschrijving en nieuwsbrieven
De mededelingen op het scherm in de hal
De informatie tijdens de bewonersvergaderingen in februari

Question Title

* 14. Bent u tevreden over het uitgevoerde onderhoud aan de flat en uw woning?

Question Title

* 15. Wat zouden wij beter kunnen doen bij groot onderhoud? Of misschien hebt u een compliment voor ons?

Question Title

* 16. Hoe tevreden bent u over de manier waarop Patrimonium over de coronamaatregelen gecommuniceerd heeft?

Question Title

* 17. Waren de coronamaatregelen vanuit Patrimonium en Talen voor u duidelijk?

Question Title

* 18. Hoe tevreden bent u over de toepassing van de coronamaatregelen door de medewerkers van Talen? (Anderhalve meter afstand houden, vanaf 1 december 2020 de mondkapjesplicht, geen handen schudden.)

0 van 18 beantwoord
 

T