Introductie

Beste respondent, 

In januari 2023 startte het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAd) met een voorbereidend project voor de ontwikkeling van specifieke preventiemethodieken voor cocaïnegebruik. Dit project wordt betoelaagd door de Vlaamse overheid en dient tegen eind augustus eerste aanbevelingen voor een verdere aanpak op te leveren. Het project beoogt onder meer inzichten te genereren omtrent werkgerelateerd cocaïnegebruik. Op basis daarvan willen we kijken of/hoe we het thema cocaïne kunnen opnemen in een breder alcohol- en drugbeleid op het werk.

Hiervoor organiseren we een korte online bevraging, semigestructureerde interviews en focusgroepen. Deze uitnodiging is een online bevraging waarin we zowel de perceptie van werkgerelateerd cocaïnegebruik, het draagvlak, de randvoorwaarden en noden voor preventie bevragen. De vragenlijst is beperkt en duurt maximaal 10 minuten. Gezien uw expertise, stellen we uw inbreng zeer op prijs.

Meer info over het project vind je hier. Heeft u bijkomende vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met Eva.Blomme@vad.be en Marie-Claire.Lambrechts@vad.be.

T