Hartelijk dank voor uw interesse in deelname aan deze vragenlijst. De vragenlijst zal starten met een aantal relevante vragen over uw achtergrond als docent Nederlands. Vervolgens worden enkele vragen gesteld over uw werkwijze bij de invulling van het vak Nederlands op 3F-niveau en de voorbereiding op het bijbehorende examen, met een nadruk op het onderdeel ‘lezen van instructieve teksten’. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten.
 
Wij verzoeken u vriendelijk de vragenlijst volledig in te vullen.

Question Title

* 1. In welke sector van het mbo bent u werkzaam?

Question Title

* 2. Hoeveel jaar geeft u het vak Nederlands aan mbo-studenten (niveau 4/3F)?

Question Title

* 3. Welke opleiding heeft u gedaan?

Question Title

* 4. Hoeveel uur per maand geeft u les aan 1 klas voor het vak Nederlands 3F?

Question Title

* 5. Hoeveel procent daarvan besteedt u aan instructieve teksten?

Question Title

* 6. Geef aan op een schaal van 1 (helemaal niet bekend) tot 5 (zeer goed bekend) hoe bekend u bent met de inhoud van het Centraal Examen Nederlands 3F in het algemeen.

Question Title

* 7. Geef aan op een schaal van 1 (helemaal niet bekend) tot 5 (zeer goed bekend) hoe bekend u bent met het onderdeel 'instructieve teksten' in het Centraal Examen Nederlands 3F.

Question Title

* 8. Als u een lesmethode voor Nederlands 3F gebruikt, welke methode gebruikt u?

Question Title

* 9. Gebruikt u eigen (aanvullende) materialen voor het behandelen van instructieve teksten in uw les?

Question Title

* 10. Heeft u nog aanvullingen of opmerkingen bij deze vragenlijst? 

T