Screen Reader Mode Icon

DCRF survey Clinical Trial Regulation

Sinds 31 januari 2023 moet ieder nieuw geneesmiddelenonderzoek worden ingediend conform de Europese Clinical Trial Regulation (CTR). Inmiddels wordt dus al enige tijd gewerkt onder de nieuwe regelgeving. De DCRF heeft een survey opgesteld ter monitoring van het gebruik van de bijbehorende nieuwe processen en templates. Op basis van de resultaten van de survey zal de Stuurgroep CTR van de DCRF beslissen welke ondersteuning er nodig is om de implementatie in het veld te optimaliseren.
 
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de huidige situatie met betrekking tot de CTR, verzoeken wij u om de survey zo breed mogelijk binnen uw netwerk te delen.  

T