Question Title

* 1. Hinder is onvermijdelijk. Er zullen afsluitingen en omleidingen komen tijdens de bouwperiode. Geeft uw bedrijf hierbij de voorkeur de hinder en periode zo kort mogelijk en heviger te laten plaatsvinden of geeft uw bedrijf de voorkeur aan lange en minder hevige hinder?

Ter illustratie: bouwperiode lang duurt ca 2,5 jaar. Een kort(ste) bouwperiode voor de ongelijkvloerse kruising zal ca 6-9 maanden zijn.

Question Title

* 2. Welke vertraging is voor uw bedrijf nog acceptabel op de Thorbeckeweg (Oost-West verbinding en vice versa) tussen de Zaan en de A8. Gaat uw bedrijf mee in een extra vertragingshinder van max. 15 minuten op de bestaande situatie?

Ter illustratie: de huidige vertraging in de spits varieert van ca 2 tot 10 minuten.

Question Title

* 3. Welke omleidingsroutes zijn voor uw acceptabel? Meerdere antwoorden mogelijk.

Question Title

* 4. Hoeveel vervoerbewegingen heeft uw bedrijf per dag die over de Thorbeckeweg gaan (beide richtingen en per etmaal)?

Question Title

* 5. Kan u vanuit uw bedrijfsvoering maatregelen treffen om het aantal voertuigen van uw bedrijf te verminderen voor een bepaalde periode?

Question Title

* 6. Welke maatregelen kan/wil uw bedrijf hiervoor treffen voor uw transport (voertuigen en personen vervoer). Meerdere antwoorden mogelijk.

Question Title

* 7. Hoeveel voorbereidingstijd heeft u voor het treffen van maatregelen nodig?

T