Question Title

* 1. Ongeveer hoeveel tafeltennisballen passen in een Boeing 747?

Question Title

* 2. Wat is de som van alle nummers tussen 1 t/m 100?

Question Title

* 3. Ongeveer hoeveel keer zwaarder dan een muis is een olifant?

Question Title

* 4. Hoeveel keer per dag overlappen de wijzers van een klok elkaar?

T