Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan betekenen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Maak betere enquêtes en vind snel inzichten met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden

63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

Laatst bijgewerkt: 1 augustus 2023

Inwoners van de VS: Bezoek onze Regiospecifieke privacymelding voor meer informatie over de privacypraktijken die op u van toepassing zijn.

Deze privacymelding is alleen van toepassing op enquêtes die worden gehouden door SurveyMonkey en op formulieren die door SurveyMonkey (of namens ons door derden) zijn gemaakt waarin een link naar deze privacymelding is opgenomen. Zulke enquêtes en formulieren zijn bedoeld voor en mogen alleen worden ingevuld door volwassenen van 18 jaar en ouder in de Verenigde Staten. Deze privacymelding is niet van toepassing op gegevens verzameld door derden die niet namens SurveyMonkey of in opdracht van SurveyMonkey worden verzameld.

 • Als u zich in de Verenigde Staten bevindt, is SurveyMonkey Inc. verantwoordelijk voor uw reacties.
 • Als u van buiten de Verenigde Staten reageert, is SurveyMonkey Europe UC verantwoordelijk voor het opslaan en bewaren van uw persoonlijke informatie in overeenstemming met wetgeving voor gegevensbescherming.

SurveyMonkey verzamelt persoonlijke informatie van u als u kiest om deel te nemen aan een enquête of om een formulier in te dienen.

SurveyMonkey verzamelt de volgende typen persoonlijke informatie:

 • Uw reacties op enquêtevragen en formuliervelden.
 • Contactgegevens die u verstrekt, zoals uw naam of e-mailadres.
 • Gegevens over apparaten en browsers: We verzamelen informatie over het apparaat en de toepassing die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze services. Met informatie over het apparaat bedoelen we uw IP-adres, de versie van uw besturingssysteem, het type apparaat, de id/het MAC-adres van het apparaat, informatie over het systeem en de prestaties, en het type browser. Gebruikt u een mobiel apparaat, dan verzamelen we ook de UUID van dat apparaat.
 • Informatie over gebruik: Wij verzamelen informatie over uw gebruik wanneer er sprake is van interactie tussen u en onze websites en services. Voorbeelden zijn de webpagina's die u bezoekt, waarop u klikt, wanneer u deze activiteiten uitvoert, welke taalvoorkeuren u hebt, wat u koopt en meer.
 • Logboekgegevens: Net als bij de meeste websites houden onze webservers logboekbestanden bij waarin elke toegang van een apparaat tot deze servers wordt geregistreerd. In deze logboekbestanden staat informatie over de aard van de toegang, waaronder IP-adressen van herkomst, internetproviders, weergegeven bestanden op onze site (zoals HTML-pagina's, afbeeldingen, enz.), besturingssysteemversies, het type apparaat en tijdstempels.
 • Informatie over doorverwijzingen: Als u vanaf een externe locatie (zoals een koppeling op een andere website of in een e-mailbericht) op een SurveyMonkey-website terechtkomt, registreren wij informatie over de bron die u naar ons heeft doorverwezen.  
 • Informatie uit paginalabels: Wij gebruiken onze eigen trackingservices en die van derden die gebruikmaken van cookies en paginalabels (deze worden ook wel webbakens genoemd) om gegevens over bezoekers aan onze websites te verzamelen. Deze gegevens omvatten gebruiks- en gebruikersstatistieken. U vindt meer informatie over cookies in onze Cookieverklaring. U kunt kiezen om cookies te verwijderen of uit te schakelen in uw browser. Dit kan wel een nadelige invloed hebben op uw ervaring bij het invullen van een enquête.

SurveyMonkey gebruikt uw enquête- en formulierreacties voor onderzoek en/of voor commerciële doeleinden. SurveyMonkey kan met de verzamelde informatie de enquête of het formulier beheren en toekomstige enquêtes of formulieren verbeteren. Het bedrijf onderzoekt bijvoorbeeld trends in hoe groepen op bepaalde locaties reageren op bepaalde vragen. SurveyMonkey kan uw persoonlijke informatie ook gebruiken voor andere doeleinden als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld om contact met u op te nemen voor toekomstig onderzoek.

U hoeft geen enquête of formulier in te vullen. Doet u dit wel, dan erkent u dat SurveyMonkey uw gegevens voor de legitieme belangen en doelen verzamelt en gebruikt die in deze privacykennisgeving worden beschreven. Wij kunnen bijvoorbeeld uw persoonlijke informatie gebruiken om de enquête of het formulier te beheren en om toekomstige enquêtes of formulieren te verbeteren. We analyseren daarnaast verzamelde trends en enquête- en formulierresultaten voor onze eigen doeleinden en om commerciële redenen.

We kunnen gebruikmaken van vertrouwde externe tussenpersonen om ons te helpen bij het uitvoeren van onderzoek. In dergelijke gevallen zijn die tussenpersonen aan specifieke voorwaarden op het gebied van gegevensbescherming en vertrouwelijkheid gebonden om te waarborgen dat zij uw persoonlijke gegevens in dezelfde mate beschermen als SurveyMonkey. We mogen daarnaast uw enquête- en formulierreacties delen met derden, zoals mediabedrijven, financiële services of bedrijven die zich bezighouden met marktonderzoek. Met uitzondering van waar u doelbewust aangeeft dat we tot u herleidbare informatie mogen delen met derden, zoals wanneer u ermee instemt dat wij uw contactinformatie mogen delen met een van deze partijen of wanneer u bevestigend identificeerbare informatie opneemt in een enquêtereactie (zoals uw naam of e-mailadres bij het beantwoorden van een enquête), zullen we informatie die u identificeert, zoals uw naam of e-mailadres, niet delen. Zelfs als u doelbewust aangeeft dat we tot u herleidbare informatie mogen delen met derden, verbiedt SurveyMonkey dergelijke derden contractueel om uw identiteit bekend te maken aan andere partijen.

SurveyMonkey kan de persoonlijke informatie die u verstrekt bekendmaken aan dochterondernemingen.

SurveyMonkey kan uw persoonlijke informatie in de volgende gevallen bekendmaken:

 • Om te voldoen aan wetgeving of in reactie op een juridisch proces of wettelijke aanvragen, waaronder die van wetshandhavingsinstanties en overheidsinstellingen.
 • Om de rechten of eigendommen van SurveyMonkey of onze klanten te beschermen door bijvoorbeeld fraude te bestrijden, de belangen van SurveyMonkey te beschermen of de voorwaarden af te dwingen die van toepassing zijn op uw gebruik van de services.
 • Als onderdeel van een zakelijke transactie, zoals een fusie of de verkoop van activa.
 • Als SurveyMonkey er te goeder trouw van overtuigd is dat toegang of openbaarmaking noodzakelijk is om de persoonlijke veiligheid van SurveyMonkey-werknemers, -klanten of het publiek te beschermen.

SurveyMonkey kan analyses van enquête- of formulierreacties en de resultaten van onderzoek publiceren. Deze publicaties bevatten geen persoonlijke informatie. In gevallen waarbij gegevens zijn gedeïdentificeerd, garanderen we dat deze in de toekomst niet opnieuw worden geïdentificeerd.

Uw informatie en gegevens kunnen worden verwerkt in en worden overgedragen naar of bekend worden gemaakt in de Verenigde Staten en andere landen waarin onze dochtermaatschappijen zijn ondergebracht en waarin onze serviceproviders zich bevinden of servers hebben. U kunt in onze EU-verklaring inzake gegevensoverdracht bekijken waar deze locaties zich bevinden. Wij zorgen ervoor dat de ontvanger van uw persoonlijke gegevens een passend beschermingsniveau biedt, bijvoorbeeld door het aangaan van geschikte, op elkaar aansluitende overeenkomsten met standaard contractbepalingen of andere mechanismen voor de doorgifte van gegevens zoals goedgekeurd door de Europese Commissie of relevante autoriteit voor gegevensbescherming.

We bewaren uw gegevens uitsluitend gedurende de periode die wij nodig hebben om nuttige inzichten te verzamelen uit deze gegevens en om aan het gebruik ervan te voldoen dat in deze privacykennisgeving worden beschreven. In het algemeen bewaren we persoonlijke gegevens over u hoogstens twee jaar vanaf de laatste datum waarop u op een enquête of formulier hebt gereageerd, tenzij we een wettelijke reden hebben om de gegevens langer te bewaren.

U kunt altijd bij SurveyMonkey terecht voor meer informatie over wetgeving voor gegevensbescherming en uw rechten. Houd er rekening mee dat onderzoeksenquêtes normaliter in beperkte mate persoonlijke gegevens verzamelen. Indien er onvoldoende gegevens zijn om uw unieke reactie te kunnen identificeren, kunnen wij mogelijk niet aan de aanvraag voldoen.

U kunt contact met ons opnemen voor het volgende:

 • Vragen over wat voor persoonlijke informatie SurveyMonkey over u bewaart en wat we doen met deze informatie.
 • Een kopie van de persoonlijke informatie opvragen van u die SurveyMonkey bewaart.
 • Onnauwkeurige persoonlijke informatie door SurveyMonkey laten bijwerken of corrigeren.
 • Een kopie ontvangen van de informatie die u aan ons hebt verstrekt in een indeling die u eenvoudig aan een andere organisatie kunt opsturen.
 • Uw toestemming aan SurveyMonkey intrekken om uw persoonlijke informatie te gebruiken en uw persoonlijke informatie laten verwijderen (dit is niet van invloed op ons gebruik van uw persoonlijke informatie van voordat u uw toestemming had ingetrokken).
 • SurveyMonkey uw persoonlijke informatie niet meer laten gebruiken als u ervan overtuigd bent dat de persoonlijke informatie die we over u bewaren onjuist is of dat het gebruik van uw informatie onwettig is.

Bezoek onze Aanvullende regiospecifieke privacykennisgeving voor meer informatie over ons gebruik van uw persoonlijke informatie als u in de Verenigde Staten woont.

Voor algemene privacykwesties, feedback en vragen die u SurveyMonkey wilt stellen over zijn privacyprocedures en deze privacykennisgeving, kunt u ons een brief schrijven of kunt u hier contact met ons opnemen.

Binnen de Verenigde Staten:

SurveyMonkey Inc.
910 Park Pl, Suite 300
San Mateo, Californië 94403
Verenigde Staten.

Buiten de Verenigde Staten:

Attn: Data Protection Office
SurveyMonkey Europe UC
Ella House, Suite 40,4
40 Merrion Square-Oost
Dublin 2
D02 NP96
Ierland

Als u in Europa woont en u niet tevreden bent met een reactie die u van ons ontvangt, of als u een probleem hebt met hoe we uw persoonlijke informatie behandelen, dan kunt u een klacht indienen bij het Office of the Data Protection Commissioner in Ierland. Stuur hiervoor een e-mail naar info@dataprotection.ie.

SurveyMonkey kan deze privacykennisgeving van tijd tot tijd bijwerken op basis van feedback van klanten en wijzigingen in de activiteiten, of om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. Wanneer SurveyMonkey dergelijke wijzigingen aanbrengt, past SurveyMonkey de datum achter 'Laatst bijgewerkt' aan die boven aan deze kennisgeving wordt weergegeven. Als de behandeling van uw persoonlijke informatie door SurveyMonkey op ingrijpende wijze verandert, dan stelt SurveyMonkey u hiervan op de hoogte door een melding over deze wijzigingen op een prominente plek te publiceren of door u rechtstreeks een bericht te sturen, als dat mogelijk is.