Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan betekenen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Maak betere enquêtes en vind snel inzichten met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden

Gebruik onze steekproefcalculator en zie hoe de steekproefgrootte werkt. Benieuwd naar meer? Bekijk functies en enquêtesjablonen die zijn ontworpen om betrouwbare resultaten te bieden.

SurveyMonkey-logo


Hoeveel mensen moeten uw enquête helemaal invullen? Zelfs voor een statisticus is het moeilijk om de steekproefgrootte van een enquête te bepalen. Met onze steekproefcalculator weet u in een oogwenk hoeveel reacties u voor uw enquête nodig hebt.


Het totale aantal mensen van wie de mening of het gedrag uw steekproef vertegenwoordigt.
De waarschijnlijkheid dat uw steekproef de houding van uw populatie nauwkeurig vertegenwoordigt. De standaard in de sector is 95%.
Het bereik (gemeten als percentage) dat de reacties van uw populatie mag afwijken van uw steekproef.

0

SurveyMonkey Genius controleert uw conceptenquête en kent een score toe, detecteert problemen met de enquêtestructuur of vraagindelingen, en komt met manieren om het voltooiingspercentage te verhogen.

De steekproefgrootte is het aantal voltooide reacties van uw enquête. Het woord steekproef wordt gebruikt omdat de selectie een deel van de mensen (of doelpopulatie) vertegenwoordigt waarvan u de mening of het gedrag wilt weten. U kunt een zogenoemde 'willekeurige steekproef' uitvoeren. Hierbij worden respondenten willekeurig gekozen uit de algehele populatie.

Met deze definitie in het achterhoofd kijken we naar de volgende onderwerpen:

  • De verschillende manieren om de resultaten van uw steekproef te interpreteren
  • De formule voor het berekenen van de steekproefgrootte
  • Waarom u een geschikte steekproefgrootte moet hebben voor een enquête
  • Hoe de betekenis van steekproefgrootte afhangt van het enquêtetype

Hieronder staan drie belangrijke termen voor de berekening en context van uw steekproefgrootte:

Populatieomvang: Het totale aantal mensen in de groep die u wilt onderzoeken. Als u een willekeurige steekproef neemt van mensen in de Verenigde Staten, is uw populatieomvang ongeveer 317 miljoen. En als u bijvoorbeeld een enquête onder werknemers houdt, is de grootte van de populatie het totale aantal werknemers in het bedrijf.

Stuur uw enquête naar een grote of kleine groep via ons online Audience-panel.

Foutmarge: Een percentage dat aangeeft in hoeverre uw enquêteresultaten overeenkomen met de mening van de hele populatie. Hoe kleiner de foutmarge, hoe beter u een vraag exact kunt beantwoorden bij een bepaald betrouwbaarheidsniveau.

Betrouwbaarheidsniveau van steekproeven: Een percentage dat laat zien hoe zeker u kunt zijn dat de populatie een antwoord binnen een bepaald bereik zou kiezen. Een betrouwbaarheidsniveau van 95% bijvoorbeeld, betekent dat u voor 95% zeker kunt zijn dat de resultaten ergens tussen de getallen x en y liggen.

Gebruik onze foutmargecalculator om uw foutmarge te berekenen.

Wilt u weten hoe u de steekproefgrootte berekent? Gebruik dan de volgende formule:

Steekproefgrootte formule

N = populatieomvang • e = foutmarge (percentage in decimale vorm) • z = z-score

De z-score is het aantal standaarddeviaties dat een proportie verwijderd is van het gemiddelde. In de onderstaande tabel kunt u de juiste z-score vinden:

Gewenst betrouwbaarheidsniveauz-score
80%1,28
85%1,44
90%1,65
95%1,96
99%2,58
  • Voor een kleine foutmarge hebt u een grotere steekproefgrootte nodig bij dezelfde populatie.
  • Hoe hoger uw betrouwbaarheidsniveau van de steekproef, hoe groter de steekproefgrootte moet zijn.

Is het belangrijk om een statistisch significante steekproefgrootte te gebruiken? In het algemeen is een grotere steekproef statistisch significanter. Dit betekent dat de kans kleiner wordt dat uw resultaten toeval zijn.

Wilt u weten of uw resultaten statistisch significant zijn? Bekijk dan onze calculator voor A/B-testen.

Is een statistisch significante steekproefgrootte eigenlijk belangrijk? In de praktijk verschilt dit van geval tot geval. Met steekproeven kunt u waardevolle informatie verzamelen zonder dat de steekproefgrootte de algemene populatie vertegenwoordigt. Een voorbeeld is feedback van klanten. Hierbij hoeft de steekproefgrootte niet statistisch significant te zijn. Door goed te luisteren naar klanten, kunt u ontdekken welke verbeteringen u kunt aanbrengen.

Maar bij politieke peilingen is de steekproefgrootte juist ontzettend belangrijk: deze moet een evenwichtige afspiegeling zijn van de hele populatie. Hieronder treft u een aantal specifieke voorbeelden aan, zodat u beter weet wanneer een steekproefgrootte statistisch significant moet zijn.

Hogere waardeLagere waarde
PopulatieomvangLagere nauwkeurigheidHogere nauwkeurigheid
SteekproefgrootteHogere nauwkeurigheidLagere nauwkeurigheid
BetrouwbaarheidsintervalHogere nauwkeurigheidLagere nauwkeurigheid
FoutmargeLagere nauwkeurigheidHogere nauwkeurigheid

Werkt u aan een tevredenheidsenquête voor medewerkers? Met HR-enquêtes verzamelt u belangrijke feedback over wat medewerkers vinden van de werkomgeving of van uw bedrijf. Bij een statistisch significante steekproefgrootte kunt u een completer beeld schetsen van uw medewerkers. Maar ook als uw steekproefgrootte niet statistisch significant is, is het belangrijk om de enquête toch te verzenden. HR-enquêtes kunnen namelijk ook belangrijke feedback opleveren over hoe u de werkplek kunt verbeteren.

Zoals we al hebben gezegd, hoeft de steekproefgrootte bij klanttevredenheidsenquêtes niet altijd statistisch significant te zijn. Uw antwoorden moeten natuurlijk kloppen en aangeven wat klanten vinden. Maar pas als u elk antwoord in een klanttevredenheidsonderzoek nader bekijkt, profiteert u optimaal van de resultaten. Alle feedback is belangrijk: positief én negatief.

Bij marktonderzoekenquêtes kan een statistisch significante steekproefgrootte een groot verschil uitmaken. Met marktonderzoekenquêtes verzamelt u meer informatie over uw klanten en uw doelmarkt. Dit betekent dat een statistisch significante steekproefgrootte u kan helpen om inzichten over uw doelmarkt als geheel te krijgen. Ook is de informatie dan zo nauwkeurig mogelijk.

Bij onderwijsenquêtes raden we een statistisch significante steekproefgrootte aan die de populatie vertegenwoordigt. Als u van plan bent om veranderingen op uw school te baseren op feedback van studenten over bijvoorbeeld de instelling, instructeurs of docenten, dan krijgt u met een statistisch significante steekproefgrootte de resultaten waarmee uw school een nieuwe koers kan inslaan. Wilt u alleen weten wat studenten denken en geen veranderingen in het systeem aanbrengen, dan is een statistisch significante steekproefgrootte meestal minder belangrijk.

Bij gezondheidszorgenquêtes kunt u met een statistisch significante steekproefgrootte bepalen welke gezondheidskwesties uw patiënten belangrijk vinden, of conclusies trekken in medisch onderzoek. Maar als u wilt weten hoe tevreden patiënten zijn of vragen stelt over hun standaardzorg, is een statistisch significante steekproefgrootte mogelijk minder belangrijk. U kunt dan nog steeds waardevolle informatie verzamelen over hun behoeften en ervaring.

Misschien vindt u het handig om vrienden, collega's of familieleden af en toe een enquête te sturen. Welke informatie wilt u verzamelen met de enquête? Als u uw resultaten wilt gebruiken als bewijs, is een statistisch significante steekproefgrootte belangrijk. Is dat niet het geval en gebruikt u SurveyMonkey voor de lol, dan kan het geen kwaad om uw enquête maar naar een paar mensen te sturen.

Probeer niet te raden hoeveel mensen uw enquête moeten invullen en keer willekeurige steekproeven of modellen voor waarschijnlijkheidsdistributie de rug toe: bereken de steekproef met onze speciale functie. Leer meer over steekproefvooringenomenheid, steekproefgroottes en statistisch significante steekproefgroottes zijn en hoe u meer reacties kunt verzamelen. Zo kunt u in een mum van tijd betere gegevens verzamelen met uw enquêtes.

Als de functie Steekproefcalculator aangeeft dat u meer respondenten nodig hebt, kunnen wij u helpen. Vertel ons over uw populatie. Wij vinden vervolgens de juiste deelnemers voor uw enquête. Met de miljoenen gekwalificeerde respondenten van SurveyMonkey Audience kunt u razendsnel enquêtereacties verzamelen van mensen over de hele wereld.

Sjablonen voor klanttevredenheidsenquêtes

Verken onze voorbeelden voor klanttevredenheidsonderzoek om snel data te verzamelen, knelpunten te vinden en de klantervaring te verbeteren.

Hoe de SurveyMonkey Salesforce-integratie u helpt bij het verbeteren van CX-scores

De mogelijkheden van klantgegevens uit Salesforce koppelen aan de feedback van SurveyMonkey voor een betere CX.

Verzamel feedback waarop u actie kunt ondernemen met online evaluatieformulieren

Ontgrendel de kracht van feedback met de online evaluatieformulieren van SurveyMonkey. Ga vandaag nog aan de slag met onze opbouwfunctie voor formulieren.

Wat is een feedbackloop? Hoe u inzichten van klanten en werknemers kunt benutten

Via feedbackloops kunt u feedback van klanten en werknemers om te zetten in actie. Ontdek wat een feedbackloop is en hoe u feedbackloops kunt sluiten.

Profiteer van SurveyMonkey Audience, ons wereldwijde panel van echte mensen die klaar staan om hun mening te delen.