Steekproefgrootte berekenen

Hoeveel mensen moeten uw enquête volledig invullen? Zelfs als u statisticus bent, is het bepalen van de steekproefgrootte geen gemakkelijke opgave. Om het iets gemakkelijk te maken, kunt u onze steekproefgroottecalculator gebruiken. Wij geven u alles wat u nodig hebt om te berekenen hoeveel reacties er nodig zijn om betrouwbare resultaten te verzamelen.

Wat is een steekproefgrootte?

Het aantal voltooide reacties dat u met uw enquête ontvangt, is uw steekproefgrootte. Het woord steekproef wordt gebruikt omdat de selectie slechts een deel van de mensen (populatie) vertegenwoordigt waarvan u de mening of het gedrag wilt weten. Een manier om een steekproef te nemen, is bijvoorbeeld om een zogenoemde ‘willekeurige steekproef’ te nemen, waarbij respondenten volledig willekeurig worden gekozen uit de algehele populatie.

Meer informatie over steekproefgrootte

Nu volgen enkele belangrijke termen die u moet kennen om uw steekproefgrootte te berekenen en in context te plaatsen:

Populatiegrootte: het totale aantal mensen in de groep dat u wilt bereiken met uw enquête wordt de populatiegrootte genoemd. Als u een willekeurige steekproef neemt van mensen in de Verenigde Staten, is uw populatiegrootte ongeveer 317 miljoen. Als u een enquête onder werknemers houdt, is de grootte van de populatie het totale aantal werknemers in het bedrijf.

Foutmarge: een percentage dat beschrijft hoe dicht het antwoord van uw steekproef ligt bij de ‘werkelijke waarde’ in uw populatie. Hoe kleiner de foutmarge, hoe dichter u bent bij het exacte antwoord op een gegeven betrouwbaarheidsniveau.

Betrouwbaarheidsniveau: een meting voor hoe zeker u ervan bent dat uw steekproef een nauwkeurige afspiegeling van de populatie is binnen de foutmarge. Gangbare normen die onderzoekers hanteren zijn 90%, 95% en 99%.

Een voorbeeld: stel dat u een keuze wilt maken uit twee namen voor uw nieuwe product. Volgens uw schatting zijn er 400.000 potentiële klanten in uw doelmarkt. Als u kiest voor een foutmarge van 3%, is een betrouwbaarheidsniveau van 95% een goede keuze en hebt u 1065 voltooide enquêtes nodig.

Uw steekproefgrootte berekenen

Als u deze steekproefgrootte met de hand wilt nemen, hanteer dan de volgende formule:

Steekproefgrootte   =

Populatiegrootte = N | Foutmarge = e | z-score = z

e is een percentage in decimale notatie (een voorbeeld: 3% = 0,03).

De z-score is het aantal standaarddeviaties dat een gegeven proportie verwijderd is van het gemiddelde. Raadpleeg de onderstaande tabel om de juiste z-score te vinden om te gebruiken:

Gewenst betrouwbaarheidsniveau z-score
80% 1,28
85% 1,44
90% 1,65
95% 1,96
99% 2,58

Waarop u moet letten als u uw steekproefgrootte berekent

  • Een kleine foutmarge betekent dat u een grotere steekproefgrootte nodig hebt bij dezelfde populatie.
  • Hoe hoger uw betrouwbaarheidsniveau, hoe groter uw steekproefgrootte moet zijn.

Tips voor het gebruik van de steekproefgroottecalculator

Als u groepen binnen uw steekproef wilt vergelijken, dient u daar rekening mee te houden wanneer u de steekproefgrootte berekent. Als u uw steekproef bijvoorbeeld in twee even grote groepen verdeelt, wordt de steekproefgrootte voor elke groep gehalveerd en neemt uw foutmarge toe. Hierdoor kan het lastig zijn betekenisvolle vergelijkingen te maken tussen groepen in uw enquête.

Laten we terugkeren naar het eerdere scenario. U hebt een populatie van 400.000 potentiële klanten en u hebt 1065 respondenten nodig om een betrouwbaarheidsniveau van 95% te halen met een foutmarge van 3%. Als u wilt zien hoe de meningen van vrouwen en mannen van elkaar afwijken (wij gaan ervan uit dat beide groepen 50% van de steekproef uitmaken), hebt u een steekproefgrootte van 533 en een populatie van 200.000. Met deze getallen gaat uw foutmarge omhoog, tenzij u uw steekproefgrootte ook verhoogt.