Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan betekenen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Maak betere enquêtes en vind snel inzichten met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden

Ontdek hoe de foutmarge werkt bij enquêtes. Verzamel nu met nog meer vertrouwen enquêteresultaten dankzij gratis sjablonen en door experts ontworpen functies.

SurveyMonkey-logo

Komen uw enquêteresultaten ooit exact overeen met de populatie die u onderzoekt? Waarschijnlijk niet.

Maar u krijgt een goed idee van uw nauwkeurigheid door de foutmarge te berekenen met de foutmargecalculator. Met dit handige hulpmiddel weet u of het aantal mensen dat u enquêteert voldoende is om de betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens te garanderen.

Het totale aantal mensen van wie de mening of het gedrag uw steekproef vertegenwoordigt.
De waarschijnlijkheid dat uw steekproef de houding van uw populatie nauwkeurig vertegenwoordigt. De standaard in de sector is 95%.
Het aantal mensen dat heeft deelgenomen aan uw enquête.

0

De foutmarge geeft aan in hoeverre uw enquêteresultaten overeenkomen met de mening van de populatie. Enquêteren is een evenwichtsoefening waarbij u een kleine groep neemt (de respondenten) die een grote groep vertegenwoordigt (de doelmarkt of totale populatie.)

De foutmarge is eigenlijk een manier om te meten hoe effectief uw enquête is. Hoe kleiner de foutmarge, hoe meer u op de resultaten kunt vertrouwen. Hoe groter de foutmarge, hoe minder zeker het is dat u de mening van de totale populatie hebt.

Zoals de naam al aangeeft, is de foutmarge een waardebereik boven en onder de feitelijke enquêteresultaten. Als 60% 'ja' antwoordt bij een foutmarge van 5%, betekent dit dat tussen de 55% en 65% van de mensen in de algehele populatie van mening is dat het antwoord 'ja' moet zijn.

Foutmargeformule

n = steekproefgrootte • σ = standaardafwijking van de populatie • z = z-score

 1. Neem de standaardafwijking van de populatie (σ) en de steekproefgrootte (n).
 2. Bereken de vierkantswortel van de steekproefgrootte en deel deze door de standaardafwijking van de populatie.
 3. Vermenigvuldig de uitkomst met de z-score van het gewenste betrouwbaarheidsniveau overeenkomstig de volgende tabel:
Gewenst betrouwbaarheidsniveauz-score
80%1,28
85%1,44
90%1,65
95%1,96
99%2,58

Laten we de foutmargeformule eens nader bekijken.

Stel u wilt kiezen tussen naam A en naam B voor een nieuw product en uw doelmarkt bestaat uit 400.000 potentiële klanten. Dit is uw totale populatie.

U besluit 600 van deze potentiële klanten te enquêteren. Dit is uw steekproef.

Als u de steekproefgrootte wilt berekenen, kunt u onze steekproefgroottecalculator gebruiken.

Wanneer de resultaten binnen zijn, blijkt dat 60% van respondenten een voorkeur heeft voor naam A. U moet een betrouwbaarheidsniveau invoeren in de foutmargecalculator.

Dit getal geeft aan hoe zeker u weet dat de steekproef nauwkeurig de mening van de totale populatie vertegenwoordigt. Onderzoekers stellen dit doorgaans in op 90%, 95% of 99%.

Voer de cijfers van het voorbeeld hierboven in de foutmargecalculator in. De calculator geeft u een foutmarge van 4%.

Dus 60% van uw respondenten koos voor naam A. De foutmarge betekent dat u nu met een zekerheid van 95% weet dat 56% tot 64% van de totale populatie (uw doelmarkt) de voorkeur geeft aan naam A voor uw product.

Wij komen op 56 en 64 uit door de foutmarge op te tellen bij en af te trekken van uw steekproef.

Mensen verwarren de betrouwbaarheidsinterval vaak met het betrouwbaarheidsniveau. Aan het betrouwbaarheidsniveau zien we hoe waarschijnlijk het is dat een waarde binnen het bereik van de betrouwbaarheidsinterval valt. Voor dat bereik gebruiken we de foutmarge.

Met de foutmarge bepalen we in hoeverre we afwijken van onze schatting. Bij een betrouwbaarheidsniveau van bijvoorbeeld 95%, is de kans 95% dat de waarde onderdeel is van de betrouwbaarheidsinterval. Hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau, hoe groter het bereik (of de interval). En dat betekent een hogere foutmarge.

Zoals gezegd kunt u beter bepalen of de steekproefgrootte van uw enquête juist is als u uw foutmarge kent.

Is uw foutmarge te groot, dan wilt u waarschijnlijk een grotere steekproef, zodat de mening van de geënquêteerde populatie beter overeenkomt met de totale populatie.

Dit betekent dat u uw enquête naar meer mensen moet sturen.

Met de steekproefgroottecalculator bepaalt u in een handomdraai hoeveel mensen u moet enquêteren.

Wilt u weten of uw resultaten statistisch significant zijn? Bekijk dan onze calculator voor A/B-testen.

Nu u weet hoe de foutmarge wordt berekend en welke invloed die heeft op uw resultaten, kunnen wij u de stappen laten zien om deze concepten in uw enquête-ontwerp op te nemen.

U vindt een uitvoerigere uitleg in dit artikel over hoe u uw populatie het beste inschat.

 1. Stap 1: bepaal uw totale populatie
  Dit is de gehele verzameling mensen die u met uw enquête wilt onderzoeken, in dit geval de 400.000 potentiële klanten van het vorige voorbeeld.
 2. Stap 2: bepaal welk nauwkeurigheidsniveau u wilt benaderen
  U moet beslissen hoe groot het risico mag zijn dat uw resultaten afwijken van de mening van de gehele doelmarkt. Dit betekent dat u de foutmarge en het betrouwbaarheidsniveau voor uw steekproef moet meten.
 3. Stap 3: bepaal de steekproefgrootte
  Nadat u een evenwicht hebt gevonden tussen het betrouwbaarheidsniveau dat u wilt hebben en de foutmarge die u acceptabel vindt, moet u kiezen hoeveel respondenten u wilt ondervragen. Niet iedereen die een uitnodiging voor de enquête krijgt, vult de enquête ook in: uw steekproefgrootte is het aantal voltooide reacties dat u terugontvangt.
 4. Bereken uw reactiepercentage
  Dit is het percentage feitelijke respondenten van degenen die uw enquête hebben ontvangen. Probeer dit zo goed mogelijk in te schatten. Als u een steekproef houdt onder een willekeurig aantal mensen in een populatie, zal doorgaans circa 10% tot 15% de enquête echt invullen. Kijk ook naar enquêtes die u eerder hebt gehouden om te begrijpen wat voor u een gebruikelijk percentage is.
 5. U weet nu wat het totale aantal mensen is dat u gaat enquêteren
  Zodra u het percentage van stap 4 hebt, weet u naar hoeveel mensen u de enquête moet sturen om voldoende voltooide reacties te ontvangen. Wij hebben gezien dat de foutmarge (en alle verwante concepten, zoals steekproefgrootte en betrouwbaarheidsniveau) belangrijk zijn om bij het ontwerp van de enquête een goede balans te vinden. Als u die kunt berekenen, kunt u vol overtuiging aan de slag.
Lijst met toolkits

Ontdek onze toolkits, waarmee u optimaal profiteert van feedback voor uw functie of sector.

Boost uw bedrijf met online bestelformulieren

Maak en wijzig gemakkelijk bestelformulieren, ontvang betalingen of gebruik een van onze door experts gemaakte sjablonen om binnen minuten aan de slag te gaan.

Verzamel feedback waarop u actie kunt ondernemen met online evaluatieformulieren

Ontgrendel de kracht van feedback met de online evaluatieformulieren van SurveyMonkey. Ga vandaag nog aan de slag met onze opbouwfunctie voor formulieren.

Vijf stappen om AI-opdrachten te maken voor hoogwaardige enquêtes en formulieren

SurveyMonkey biedt u de tools die u nodig hebt voor het maken, optimaliseren en delen van uw enquêtes zodat u de reacties krijgt die u nodig hebt.