Foutmargeberekening

Wat is een 'foutmarge' en wat betekent dit voor uw enquêtegegevens?

Komen uw enquêteresultaten ooit exact overeen met de populatie die u onderzoekt? Waarschijnlijk niet.

Maar u krijgt een goed idee van uw nauwkeurigheid door de foutmarge te berekenen met de foutmargecalculator. Met dit handige hulpmiddel bepaalt u de foutmarge en weet u meteen of u voldoende mensen hebt geënquêteerd om de betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens te garanderen.

Het totale aantal mensen van wie de mening of het gedrag uw steekproef vertegenwoordigt.
De waarschijnlijkheid dat uw steekproef de houding van uw populatie nauwkeurig vertegenwoordigt. De standaard in de sector is 95%.
Het aantal mensen dat heeft deelgenomen aan uw enquête.

0

De foutmarge, ook wel het betrouwbaarheidsinterval genoemd, geeft aan in hoeverre uw enquêteresultaten overeenkomen met de mening van de hele populatie. Vergeet niet dat enquêteren een evenwichtsoefening is waarbij u een kleine groep neemt (de respondenten) die een grote groep vertegenwoordigt (de doelmarkt of totale populatie.)

De foutmarge is eigenlijk een manier om te meten hoe effectief uw enquête is. Hoe kleiner de foutmarge, hoe meer u op de resultaten kunt vertrouwen. Hoe groter de foutmarge, hoe minder zeker het is dat u de mening van de totale populatie hebt.

Zoals de naam al aangeeft, is de foutmarge een waardebereik boven en onder de feitelijke enquêteresultaten. Als 60% 'ja' antwoordt bij een foutmarge van 5%, betekent dit dat tussen de 55% en 65% van de mensen in de algehele populatie van mening is dat het antwoord 'ja' moet zijn. De foutmarge of betrouwbaarheidsinverval berekenen is minder moeilijk dan het lijkt. U kunt de foutmarge of betrouwbaarheidsinterval berekenen met de calculator. We laten u stap voor stap zien hoe u dat doet.

mp-marginoferror-formula_NL

n = steekproefgrootte • σ = standaardafwijking van de populatie • z = z-score

 1. Neem de standaardafwijking van de populatie (σ) en de steekproefgrootte (n).
 2. Bereken het kwadraat van de steekproefgrootte en deel deze door de standaardafwijking van de populatie
 3. Vermenigvuldig de uitkomst met de z-score van het gewenste betrouwbaarheidsniveau overeenkomstig de volgende tabel:
Gewenst betrouwbaarheidsniveauz-score
80%1,28
85%1,44
90%1,65
95%1,96
99%2,58

Laten we de foutmargeformule eens nader bekijken.

Stel u wilt kiezen tussen naam A en naam B voor een nieuw product en uw doelmarkt bestaat uit 400.000 potentiële klanten. Dit is uw totale populatie.

U besluit 600 van deze potentiële klanten te enquêteren. Dit is uw steekproef.

Gebruik onze steekproefgroottecalculator om de steekproefgrootte te berekenen.

Wanneer de resultaten binnen zijn, blijkt dat 60% van respondenten een voorkeur heeft voor naam A. U moet vervolgens een betrouwbaarheidsniveau invoeren in de foutmargecalculator.

Dit getal geeft aan hoe zeker u weet dat de steekproef nauwkeurig de mening van de totale populatie vertegenwoordigt. Onderzoekers stellen dit doorgaans in op 90%, 95% of 99%. (Verwar betrouwbaarheidsniveau niet met betrouwbaarheidsinterval, dat een synoniem is voor de foutmarge.)

Voer de cijfers van dit voorbeeld hierboven in de foutmargecalculator in. De calculator geeft u 4% als foutmarge van de steekproef.

Dus 60% van uw respondenten koos voor naam A. De foutmarge betekent dat u nu 95% zeker weet dat 56% tot 64% van de totale populatie (uw doelmarkt) de voorkeur geeft aan naam A voor uw product.

Wij komen op 56 en 64 uit door de foutmarge respectievelijk op te tellen bij en af te trekken van uw steekproef.

Zoals gezegd kunt u beter begrijpen of de steekproefgrootte van uw enquête juist is, als u uw foutmarge kent.

Is uw foutmarge te groot, dan wilt u waarschijnlijk een grotere steekproef, zodat de mening van de geënquêteerde populatie beter overeenkomt met de totale populatie.

Dit betekent dat u uw enquête naar meer mensen moet sturen.

Met de steekproefgroottecalculator ontdekt u in een handomdraai hoeveel mensen u moet enquêteren om de betrouwbaarheid van de enquête te berekenen.

Wilt u weten of uw resultaten statistisch significant zijn? Bekijk dan onze calculator voor A/B-tests.

Nu u weet hoe de foutmarge wordt berekend en welke invloed die heeft op uw resultaten, kunnen wij u de stappen laten zien om deze concepten in uw enquête-ontwerp op te nemen.

U vindt een uitvoerigere uitleg in dit artikel over hoe u uw populatie het beste inschat.

 1. Bepaal uw totale populatie
  Dit zijn alle mensen die u met uw enquête wilt onderzoeken, oftewel de 400.000 potentiële klanten van het vorige voorbeeld.
 2. Bepaal welk nauwkeurigheidsniveau u wilt benaderen
  U moet beslissen hoe groot het risico mag zijn dat uw resultaten afwijken van de mening van de gehele doelmarkt. Dit betekent dat u de foutmarge en het betrouwbaarheidsniveau voor uw steekproef moet meten.
 3. Bepaal de steekproefgrootte
  Nadat u een evenwicht hebt gevonden tussen het gewenste betrouwbaarheidsniveau en de foutmarge die u acceptabel vindt, moet u kiezen hoeveel respondenten u wilt ondervragen. Denk eraan dat niet iedereen die een uitnodiging voor de enquête krijgt, de enquête ook invult: uw steekproefgrootte is het aantal ingevulde enquêtes dat u daadwerkelijk terugkrijgt.
 4. Bereken het reactiepercentage
  Dit is het percentage respondenten dat de enquête daadwerkelijk invult (en niet alle respondenten die uw enquête hebben ontvangen). Probeer dit zo goed mogelijk in te schatten. Als u een steekproef houdt onder een willekeurig aantal mensen in een populatie, zal doorgaans circa 10% tot 15% de enquête echt invullen. Kijk ook naar eerdere enquêtes die u hebt gehouden om te zien wat voor u een gebruikelijk percentage is.
 5. U hebt nu het totale aantal mensen dat u gaat enquêteren
  Zodra u het percentage van stap 4 hebt, weet u naar hoeveel mensen u de enquête moet sturen om voldoende voltooide enquêtes terug te krijgen. Wij hebben gezien dat de foutmarge (en alle verwante concepten, zoals steekproefgrootte en betrouwbaarheidsniveau) een belangrijk onderdeel zijn bij het vinden van een evenwicht als u een enquête ontwerpt. Met deze cijfers kunt u vol vertrouwen aan de slag.

Meer reacties ontvangen

SurveyMonkey Audience heeft miljoenen respondenten die klaarstaan om uw enquête in te vullen.