Foutmargeberekening

Wat is ‘foutmarge’ en wat betekent dit voor uw enquêtegegevens?

Komen uw enquêteresultaten ooit exact overeen met de populatie die u onderzoekt? Waarschijnlijk niet.

Maar u krijgt een goed idee van hoe dichtbij u bent door de foutmarge te berekenen met de foutmargecalculator. Met dit handige hulpmiddel weet u of het aantal mensen dat u enquêteert, voldoende is om de betrouwbaarheid van de gegevens die u verzamelt te garanderen.

Wat is de foutmarge in een enquête?

De foutmarge, ook wel het betrouwbaarheidsinterval genoemd, geeft aan in hoeverre uw enquêteresultaten overeenkomen met de mening van de gehele populatie. Onthoud dat enquêteren een evenwichtsoefening is waarbij u een kleine groep neemt (de respondenten) die een grote groep vertegenwoordigt (de doelgroep of totale populatie.)

U kunt de foutmarge beschouwen als een manier om te meten hoe effectief uw enquête is. Hoe kleiner de foutmarge, hoe meer u op de resultaten kunt vertrouwen. Hoe groter de foutmarge, hoe minder zeker het is dat u de mening van de totale populatie hebt.

Zoals de naam al aangeeft, is de foutmarge een waardebereik boven en onder de feitelijke enquêteresultaten. Als 60% ‘ja’ antwoordt bij een foutmarge van 5%, betekent dit dat tussen de 55% en 65% van de mensen in de algehele populatie van mening is dat het antwoord ‘ja’ is.

Laten we de foutmargeformule eens van dichtbij bekijken.

De foutmarge in een enquête berekenen

Stel u wilt kiezen tussen naam A en naam B voor een nieuw product en uw doelmarkt bestaat uit 400.000 potentiële klanten. Dit is uw totale populatie.

U besluit 600 van deze potentiële klanten te enquêteren. Dit is uw steekproef.

Wanneer de resultaten binnen zijn, blijkt dat 60% van respondenten een voorkeur heeft voor Naam A. U moet een betrouwbaarheidsniveau invoeren in de foutmargecalculator.

Dit getal geeft aan hoe zeker u weet dat de steekproef nauwkeurig de mening van de totale populatie vertegenwoordigt. Onderzoekers stellen dit doorgaans in op 90%, 95% of 99%. (Verwar betrouwbaarheidsniveau niet met vertrouwensinterval, dat alleen een synoniem is voor foutmarge.)

Voer de cijfers van dit voorbeeld hierboven in de foutmargecalculator in. De calculator geeft u een foutmarge van 4%.

Dus 60% van uw respondenten koos voor naam A? De foutmarge betekent dat u nu met een zekerheid van 95% weet dat 56% tot 64% van de totale populatie (uw doelmarkt) de voorkeur geeft aan naam A voor uw product.

Wij komen op 56 en 64 uit door de foutmarge op te tellen bij en af te trekken van uw steekproef.

De invloed van de grootte van de steekproef op de foutmarge

Zoals gezegd kunt u beter begrijpen of de steekproefgrootte van uw enquête juist is, als u uw foutmarge kent.

Als uw foutmarge te groot is, wilt u waarschijnlijk een grotere steekproef, zodat de mening van de geënquêteerde populatie beter overeenkomt met de totale populatie.

Wat dit betekent, is dat u uw enquête naar meer mensen moet sturen.

Met de steekproefgroottecalculator kunt u gemakkelijk bepalen hoeveel mensen u moet enquêteren.

Met SurveyMonkey Audience kunt u uw enquête heel gemakkelijk naar grote groepen respondenten verzenden. Kies welke specifieke demografische kenmerken u wilt bereiken en u stuur uw enquête naar deze personen. Wij hebben miljoenen gekwalificeerde respondenten die klaar staan om uw enquête in te vullen.

5 stappen om de betrouwbaarheid van uw gegevens te verhogen

Nu u weet hoe de foutmarge wordt berekend en welke invloed die heeft op uw resultaten, kunnen wij u de stappen laten zien die u moet volgen om deze concepten in uw enquête-ontwerp op te nemen.

U vindt een uitvoerigere uitleg in dit artikel over hoe u uw populatie het beste schat.

Stap 1: bepaal uw totale populatie
Dit is de gehele verzameling mensen die u met uw enquête wilt onderzoeken, d.w.z. de 400.000 potentiële klanten van het vorige voorbeeld.

Stap 2: bepaal welk nauwkeurigheidsniveau u wilt benaderen
U moet beslissen hoe groot het risico mag zijn dat uw resultaten afwijken van de mening van de gehele doelmarkt. Dit betekent dat u de foutmarge en het betrouwbaarheidsniveau voor uw steekproef moet meten.

Stap 3: bepaal de steekproefgrootte
Nadat u een evenwicht hebt gevonden tussen het betrouwbaarheidsniveau dat u wilt hebben en de foutmarge die u acceptabel vindt, moet u kiezen hoeveel respondenten u wilt ondervragen. En vergeet ook niet dat niet iedereen die een uitnodiging voor de enquête krijgt, de enquête ook invult: uw steekproefgrootte is het aantal ingevulde enquêtes dat u terugontvangt.

Stap 4: bereken het reactiepercentage

Dit is het percentage feitelijke respondenten van degenen die uw enquête hebben ontvangen. Probeer dit zo goed mogelijk te raden. Als u een steekproef houdt onder een willekeurig aantal mensen in een populatie, zal doorgaans circa 10% tot 15% de enquête echt invullen. Kijk ook naar enquêtes die u al hebt gehouden om te zien wat voor u een gebruikelijk percentage is.

Stap 5: u hebt nu het totale aantal mensen dat u gaat enquêteren
Zodra u het percentage van stap 4 weet, weet u naar hoeveel mensen u de enquête moet sturen om voldoende voltooide enquêtes terug te krijgen.

Wij hebben gezien dat de foutmarge (en alle verwante concepten, zoals steekproefgrootte en betrouwbaarheidsniveau) een belangrijk onderdeel zijn in het vinden van een evenwicht bij het ontwerpen van een enquête. Als u dit kunt berekenen, kunt u vol overtuiging aan de slag.

Een enquête maken