AB-testcalculator

Zijn uw resultaten statistisch significant?

1,00%

1,14%

Bij een tweezijdige test wordt rekening gehouden met de kans dat uw variant mogelijk een negatieve invloed heeft op uw resultaat.
Met de betrouwbaarheidsinterval wordt aangegeven dat uw resultaten niet toevallig zijn.

Het omzettingspercentage van variant B (1,14%) was 14% hoger dan het omzettingspercentage van variant A (1,00%). U kunt er voor 95% op vertrouwen dat variant B beter zal presteren dan variant A.

86,69%

0,0157

Bij een AB-test geeft de statistische significantie aan hoe waarschijnlijk het is dat het verschil tussen de controleversie en de testversie van uw experiment niet het gevolg is van een fout of van toeval.

Als u bijvoorbeeld een test doet met een betrouwbaarheidsinterval van 95%, kunt u er voor 95% zeker van zijn dat de verschillen echt zijn.

Bedrijven gebruiken dit vaak om te zien welke invloed de experimenten hebben op hun conversieratio's. In enquêtes wordt statistische significantie meestal gebruikt om de betrouwbaarheid van de enquêteresultaten vast te stellen. U hebt bijvoorbeeld in een enquête mensen gevraagd of ze de liever advertentieconcept A of advertentieconcept B hebben. U wilt dan zeker weten dat het verschil in de resultaten statistisch significant is voordat u besluit welk concept u gaat gebruiken.

Laat het rekenen aan ons over: bepaal de statistische significantie automatisch met een Advantage-abonnement. Bekijk de prijzen.

U vormt eerst een hypothese. Voor elk experiment is er een nulhypothese. Volgens deze hypothese is er geen relatie tussen de twee zaken die u vergelijkt. Daarnaast stelt u een alternatieve hypothese op. Met een alternatieve hypothese probeert u meestal te bewijzen dat er een relatie bestaat. Deze hypothese poogt u vervolgens te onderbouwen. Bij AB-testen voor conversieratio's kan uw hypothese gaan over het toevoegen van een knop, een afbeelding of tekst aan een pagina om te zien of dit invloed heeft op de conversieratio's. Als u enquêtes gebruikt voor concepttesten, zoals in het bovenstaande voorbeeld, gaat uw hypothese bijvoorbeeld over het testen van verschillende advertentievarianten om te zien welke variant mensen het meest aanspreekt.

Na het formuleren van nul- en alternatieve hypotheses doen statistici soms een test om te zien of hun hypotheses kloppen. Met een z-score kunt u de validiteit van uw nulhypothese beoordelen. Zo weet u of er inderdaad geen relatie is tussen de twee zaken die u vergelijkt. Een p-waarde geeft aan of het bewijs dat u hebt om uw alternatieve hypothese te bewijzen, sterk is.

Voert u tests uit voor de statistische significantie, dan moet u bepalen of uw test eenzijdig of tweezijdig is (soms ook 'one-tailed' of 'two-tailed' genoemd). In een eenzijdige test wordt aangenomen dat uw alternatieve hypothese een directioneel effect heeft. Dit wil zeggen dat u test of een hypothese een bepaalde richting opgaat en kijkt u naar één specifiek scenario. Met een tweezijdige test kijkt u naar het effect van uw hypothese in beide richtingen, zowel positief als negatief, wat dus ook een negatief effect op uw resultaten kan hebben. In het algemeen is het verstandiger om een tweezijdige test te houden.

Zelfs beroepsstatistici gebruiken statistische modelleersoftware voor het berekenen van de significantie en de bijbehorende tests. We gaan daarom niet al te diep in op dit onderwerp. Gebruik de calculator bovenaan de pagina om de statistische significantie van uw resultaten te berekenen als u een AB-test uitvoert. SurveyMonkey kan de significantie van uw enquêteresultaten ook automatisch berekenen.

Lijst met toolkits

Ontdek onze toolkits, waarmee u optimaal profiteert van feedback voor uw functie of sector.

Oplossingen voor uw functie

Ontdek hoe u meer impact maakt met winnende strategieën, producten, ervaringen en meer.

Formuliersjabloon voor registratie voor virtuele evenementen

Beheer registraties voor virtuele evenementen en verhoog het bezoekersaantal met onze aanpasbare formulier voor registratie voor virtuele evenementen.

Formuliersjabloon voor seminar registratie

Vereenvoudig de registratie voor seminars en verhoog het deelnemersaantal met onze gebruiksvriendelijke en aanpasbare formuliersjabloon voor seminar registratie.

Stuur uw klanten een enquête om te achterhalen waarnaar ze op zoek zijn.