Teken de petitie


Heel veel! Hieronder lees je hoe en wat, uitgesplitst naar 3 actiepunten:

1. AOW leeftijd
Als het kabinet zijn zin krijgt, dan stijgt de AOW leeftijd met de levensverwachting. Als ZZP'er betekent de stijging van de AOW leeftijd, dat je langer moet doorwerken. Zeker voor de zware beroepen is dat voor de meeste ZZP'ers niet op een gezonde manier te halen. Daarom is het belangrijk om te laten horen dat ook jij regen de stijging van de AOW leeftijd bent, zoals het kabinet die voorstelt.

2. Goed pensioen voor iedereen 
De bedrijfstakpensioenfondsen geven de hoogste opbrengst per ingelegde euro. Maar die zijn meestal niet toegankelijk voor ZZP'ers. Dat moet veranderen. Ook ZZP'ers moeten kunnen deelnemen aan de bedrijfstakpensioenfondsen, zodat ook hun euro de hoogst mogelijke opbrengst geeft.

3. Indexatie voor elke generatie
Bedrijfstakpensioenfondsen mogen het pensioen indexeren. Dat betekent dat de waarde van je in
gelegde geld stijgt. Alleen wordt indexeren onmogelijk gemaakt door de huidige regels. Daarom moeten de regels veranderen! Indexatie wordt dan mogelijk. Daardoor stijgt je ingelegde geld en bouw je een hogere pensioen uitkering op. 

Question Title

* 1. Wil je bovenstaande ook? Teken dan de petitie door je naam hier onder in te vullen. Wij maken ons er sterk voor. Jij ook?

Als ZZP 'er steun ik de FNV m.b.t. de 3 actiepunten over:

- AOW leeftijd
- een goed pensioen voor iedereen
- indexatie voor elke generatie

Vul hieronder je voornaam en achternaam in!

T