Kwaliteitszorg ? Uw mening is belangrijk....

Rekening houden met de ervaringen van patiënten is van groot belang voor de kwaliteit van zorg. Is de informatie die u krijgt gemakkelijk te begrijpen?
Heeft u de mogelijkheid om feedback te geven over de zorg die u ontvangt? Zijn de boodschappen van de verschillende professionals goed te begrijpen?
Uw mening over de gezondheidszorg die u ontvangt is belangrijk om het zorgstelsel te verbeteren. Door deze enquête in te vullen draagt u bij aan de verbetering van de gezondheidszorg van morgen.
De FOD Volksgezondheid wil in de toekomst systematischer de mening van patiënten verzamelen over de zorg die hen wordt geboden. Daarom wordt u uitgenodigd om twee vragenlijsten te testen en uw mening te geven over de gebruiksvriendelijkheid ervan. Laten ze u toe om correct uit te drukken wat u vindt van de zorg die u wordt aangeboden?
De eerste vragenlijst is voor iedereen. De tweede vragenlijst is specifiek bedoeld voor mensen met een chronische ziekte.
Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het is enkel een kwestie van verslag doen van je ervaring. Aarzel niet om zo nodig iemand uit uw omgeving te vragen u te helpen.
Deze enquête is volledig anoniem. Er wordt geen informatie gegeven aan de zorgverleners waarmee u in contact bent. In deze fase is het enkel de bedoeling om na te gaan in hoeverre de twee voorgestelde vragenlijsten geschikte instrumenten zijn om uw ervaringen met de gezondheidszorg te meten.
De bevraging invullen duurt ongeveer 15 minuten. Deelnemen kan tot en met 31 oktober 2022.
Alvast hartelijk bedankt om deze bevraging in te vullen !

Question Title

* 1. Ben je een … ?

Question Title

* 2. Wat is je leeftijd ?

Question Title

* 3. Wat is het hoogste diploma dat je behaald hebt ?

Question Title

* 4. Wat is je moedertaal ?

Question Title

* 5. In welk gewest woon je ?

Question Title

* 6. Welke nationaliteit heb je ?

Question Title

* 7. Heb je al eens eerder een vragenlijst ingevuld over je ervaringen in de zorg ?

Question Title

* 8. Raadpleegt u uw persoonlijke gezondheidsgegevens wel eens online via één van de volgende websites of apps ?

MijnGezondheid/MaSanté, MyHealthViewer (Vitalink), Cozo Website of app, Le Réseau Santé Wallon, Le Réseau Santé Bruxellois (Abrumet) / Brussels gezondheidsnetwerk, app ‘mijn geneesmiddelen’ ?  

Question Title

* 9. Ben je lid van een patiëntenvereniging of zelfhulpgroep ?

Een patiëntenvereniging is een onafhankelijke vereniging die haar leden samenbrengt rond een aandoening of probleemsituatie met als doel individuele en gezamenlijke noden te verlichten. 

Question Title

* 10. Heb je in de gezondheidszorg gewerkt ?

T