Question Title

* 1. Sinds wanneer volgt u de Efemeriden nieuwsbrief? Als u de maand nog weet, vult u die dan gerust in.

Question Title

* 2. Is de nieuwsbrief Efemeriden de eerste mail die u op een dag leest?

Question Title

* 3. Bekijkt u een aflevering van de Efemeriden altijd? Zo ja, hoe vaak gemiddeld?

Question Title

* 4. Wat is uw favoriete moment om de Efemeriden te bekijken?

Question Title

* 5. Heeft u woordenboek en grammatica bij de hand?

Question Title

* 6. Heeft u de Hebreeuwse Bijbel en een Nederlandse vertaling bij de hand?

Question Title

* 7. Als u een Nederlandse vertaling bij de hand heeft, welke?

Question Title

* 8. Zoekt u naar aanleiding van een Efemeriden nog zaken op of na?

Question Title

* 9. Reageert u naar aanleiding van een Efemeriden met een vraag of opmerking?

Question Title

* 10. Met welk doel bekijkt en volgt u de Efemeriden? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk.)

Question Title

* 11. Voor de statistieken... Bent u vrouw of man?

Question Title

* 12. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 13. Wat is uw denominatie of levensovertuiging?

Question Title

* 14. Wat is het niveau van uw kennis van het Hebreeuws :

Question Title

* 15. Heeft u nog wensen of suggesties voor wat betreft de Efemeriden?

Dank voor het invullen en verzenden. De resultaten worden tijdens de ontmoetingsdag op 24 mei bekend gemaakt.

T