Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Data Archiving and Networked Services (DANS) werken al jaren samen aan het beschikbaar stellen van beveiligde microdatabestanden (DANS CBS-bestanden) voor wetenschappelijk onderzoek. Deze bestanden worden beschikbaar gesteld via het online archiveringssyteem EASY van DANS. Daarnaast verleent het CBS toegang tot CBS-data via remote access.

Volgens onze informatie heeft u ooit van DANS CBS-bestanden gebruikgemaakt of van de remote access faciliteiten van het CBS, of heeft u hier belangstelling voor getoond.

Graag zouden we u een paar vragen willen stellen over deze dienstverlening. Het invullen hoeft niet meer dan 5 minuten te duren.

T