Screen Reader Mode Icon

Over deze vragenlijst

De komst van windpark De Drentse Monden en Oostermoer heeft invloed op het gebied. Daarom komt er een gebiedsfonds. In dat fonds komt geld van de Rijksoverheid, de provincie Drenthe en de gemeente Borger-Odoorn. In totaal ongeveer 3 miljoen euro in de komende tien jaar. Dat geld is bedoeld voor ideeën en plannen om de leefbaarheid in dit deel van de gemeente Borger-Odoorn te verbeteren. Bewoners en mogelijk ook maatschappelijke organisaties en ondernemers kunnen straks geld bij het gebiedsfonds aanvragen om hun plan uit te voeren.

Om er zeker van te zijn dat dat geld goed terechtkomt, denken we de komende maanden eerst goed na over spelregels voor de besteding. Ook daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de bewoners van het gebied. We willen graag dat zoveel mogelijk bewoners meedenken over de opzet van het gebiedsfonds. U kunt meedenken door deze vragenlijst in te vullen. Wij gebruiken uw antwoorden bij het uitwerken van de spelregels voor het gebiedsfonds.

Question Title

* 1. Waar woont u?

0 van 25 beantwoord
 

T