Question Title

* 1. Namens welke heemkundekring/historische vereniging/erfgoedvereniging vult u deze enquête in?

Question Title

* 2. Hoeveel inkomsten uit ledenbijdragen en activiteiten (bijvoorbeeld rondleidingen, stadswandelingen, lezingenavonden, publicatie en verkoop van boeken) had u in 2019?

Question Title

* 3. Hoeveel inkomsten uit ledenbijdragen en activiteiten had u begroot voor 2020?

Question Title

* 4. Hoeveel minder inkomsten (in procenten) dan begroot, verwacht u door de coronacrisis in 2020?

Question Title

* 5. Hoeveel meer inkomsten (in procenten) dan begroot, verwacht u door de coronacrisis in 2020?

Question Title

* 6. Wat is uw grootste inkomstenbron (b.v. inkomsten uit ledenbijdragen, inkomsten uit activiteiten, structurele subsidie)?

Question Title

* 7. Hoeveel medewerkers in loondienst heeft uw organisatie (in FTE)?

Question Title

* 8. Heeft u een beroep kunnen doen op noodmaatregelen van de rijksoverheid om het verlies aan inkomsten op te vangen en/of heeft u steun gekregen van uw gemeente?

Question Title

* 9. Heeft u financiële hulp gekregen van andere partijen (b.v. fonds, bedrijf, particulieren)?

Question Title

* 10. Hoeveel van uw medewerkers (betaald of vrijwillig) kunnen ten gevolge van corona en het protocol hun werkzaamheden niet verrichten?

Question Title

* 11. Welk percentage van uw gebruikelijke activiteiten kon tijdens de periode 13 maart t/m 31 mei 2020 gewoon doorgang vinden?

Question Title

* 12. Welk percentage van uw gebruikelijke activiteiten zal vanaf 1 juni met de geldende corna-maatregelen, doorgang kunnen vinden?

Question Title

* 13. Hoeveel minder deelnemers (in procenten) verwacht u bij deze activiteiten?

Question Title

* 14. Hoeveel extra uitgaven heeft u gedaan om aanpassingen te doen om uw organisatie coronaproof te maken?

Question Title

* 15. Hoe groot acht u de kans (in procenten) dat u de misgelopen inkomsten kunt opvangen (uit uw reserve en verkregen steun) en kunt voortbestaan als organisatie?

Question Title

* 16. Zet u in op het op andere wijze verkrijgen van inkomsten (b.v. online lezingen/rondleidingen, vouchers etc.)?

Question Title

* 17. Mogen we telefonisch contact met u opnemen naar aanleiding van deze enquête? Zo ja, wie is de contactpersoon namens de organisatie?

0 van 17 beantwoord
 

T