Question Title

* 1. Wat is de naam van je organisatie?

Question Title

* 2. In welke sectorgroep valt je bedrijf?

Question Title

* 3. Wordt jouw organisatie op dit moment getroffen door de gevolgen van de coronacrisis?

Question Title

* 4. Is de negatieve impact van de coronacrisis op je sector in de afgelopen maand veranderd?

Question Title

* 5. Verwacht je dat je organisatie de komende drie maanden last zal hebben van de gevolgen van de coronacrisis?

Question Title

* 6. Wat is de impact van de coronacrisis op de huidige omzetten van jullie organisatie?

Question Title

* 7. Wat is je verwachting van de impact van de coronacrisis op de huidige omzetten van jullie organisatie in de komende drie maanden?

Question Title

* 8. In welke mate is de vraag naar diensten van jouw organisatie op dit moment toe- of afgenomen?

Question Title

* 9. In welke mate schat je in dat de de vraag naar diensten van jouw organisatie in de komende drie maanden toe- of afnemen?

Question Title

* 10. Wat heeft de coronacrisis voor een invloed gehad op de werkgelegenheid bij jullie organisatie?

Question Title

* 11. Wat verwacht je dat de coronacrisis de komende drie maanden voor een invloed zal hebben op de werkgelegenheid bij jullie organisatie?

Question Title

* 12. Wat is de impact van het coronavirus op de voorgenomen investeringen in jullie bedrijf?

Question Title

* 13. Ervaren bedrijven in je branche problemen met het ontvangen van betalingen van facturen?

Question Title

* 14. Denk je dat bedrijven in je branche aan hun betalingsverplichtingen kunnen doen?

Question Title

* 15. Voorzie je een behoefte aan extra financiering als gevolg van de coronacrisis?

Question Title

* 16. Hebben jullie als bedrijf goede toegang tot eventueel (nood-)krediet of financiering?

Question Title

* 17. In welke mate is het verzuim (bijvoorbeeld door ziekte en zorgtaken) bij jullie organisatie toegenomen als  gevolg van corona?

Question Title

* 18. Welk deel van het totale verzuim betreft volgens jou werknemers  die in een risicogroep vallen en daarom thuis blijven, maar niet thuis kunnen werken?

Question Title

* 19. Heb jij gebruik gemaakt van de noodmaatregelen uit het eerste pakket?

Question Title

* 20. Heb jij gebruik gemaakt van het tweede steunpakket voor het bedrijfsleven?

Question Title

* 21. Hoe lang is de situatie voor jouw organisatie houdbaar met de huidige steunmaatregelen?

Question Title

* 22. Eventueel overige opmerkingen:

0 van 22 beantwoord
 

T