Screen Reader Mode Icon

Enquête

Hieronder volgen 16 stellingen gebaseerd op de vijf pijlers uit ons Data Maturity model: mens, cultuur, proces, data en technologie. Door deze zo nauwkeurig en objectief mogelijk te beantwoorden krijgen wij een goed beeld van de sterke punten en verbetermogelijkheden binnen jouw organisatie. Het invullen kost slechts enkele minuten en binnen 3 werkdagen ontvang jij jouw resultaat met relevante en gepersonaliseerde aanbevelingen om de volgende stap te kunnen zetten naar een (meer) datagedreven organisatie.

Question Title

* 1. Het werken met data én het nemen van besluiten op basis van data is opgenomen in de organisatiestrategie.

Question Title

* 2. Elke medewerker dient in de toekomst zijn eigen data analyses te kunnen maken.

Question Title

* 3. Data en datagedreven werken is een cruciaal onderdeel van de organisatiestrategie.

Question Title

* 4. Er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van een datagedreven organisatie.

Question Title

* 5. De organisatie is erop gericht datavaardigheden in de organisatie te ontwikkelen.

Question Title

* 6. Voor het werken met data zijn duidelijke rollen en verantwoordelijkheden gedefinieerd.

Question Title

* 7. Besluitvorming wordt gedaan op basis van onderbuikgevoel, ervaring en wat lijkt te werken.

Question Title

* 8. Het belang van het werken met data wordt door iedereen in de organisatie onderschreven.

Question Title

* 9. Medewerkers worden geinspireerd om meer waarde uit data te halen.

Question Title

* 10. Er zijn processen en documentatie omtrent het werken met data die up-to-date zijn en gehouden worden.

Question Title

* 11. Data vanuit verschillende afdelingen wordt samengevoegd om zo tot nieuwe inzichten te komen.

Question Title

* 12. Data wordt beschikbaar gesteld vanuit een centrale locatie die voor iedereen toegankelijk is.

Question Title

* 13. Ik kan vertrouwen op de kwaliteit van de data waarmee ik werk.

Question Title

* 14. Inzichten worden gecreëerd met behulp van BI platforms (bijv. Tableau of Power BI).

Question Title

* 15. Er wordt in de organisatie voornamelijk gebruik gemaakt van diagnostische analyses (waarom het gebeurde / oorzaken / patronen).

Question Title

* 16. Onze data infrastructuur is klaar voor de toekomst.

0 van 18 beantwoord
 

T