Het onderzoeksjournalistieke platform Investico doet samen met dagblad Trouw en tijdschrift De Groene Amsterdammer onderzoek naar het groeiende beroep dat wordt gedaan op mantelzorgers in verpleeghuizen.

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde in het verpleeghuis. Maar de afgelopen jaren is de druk op mantelzorgers gegroeid, en deze zal naar verwachting alleen maar groter worden.

Het werk van verzorgenden en verpleegkundigen in het verpleeghuis verandert hiermee mogelijk. Zij vormen natuurlijk samen met de mantelzorger het hart van de ouderenzorg.

Daarom zijn we benieuwd naar de ervaringen van verzorgenden en verpleegkundigen die wel eens werken met mantelzorgers. Deze vragen zijn dus alleen van toepassing als je werkt met mantelzorgers of met ze te maken hebt. De enquête bestaat uit 12 korte vragen.

Enorm bedankt voor je deelname.

Vriendelijke groet,

Belia Heilbron en Machteld Veen

T