De eerste 10 vragen hebben te maken met financiële noden ten gevolge van de sluiting:

Question Title

* 1. Namens welk museum vult u deze enquête in?

Question Title

* 2. Hoeveel bezoekers had uw museum in 2019?

Question Title

* 3. Hoeveel bezoekers had u in de periode 1 januari 2020 t/m 13 maart 2020?

Question Title

* 4. Hoeveel bezoekers had u verwacht in de periode 14 maart 2020 t/m 31 mei 2020?

Question Title

* 5. Hoeveel inkomsten uit bezoek (kaartverkoop, rondleidingen, schoolgroepen, evenementen, zaalverhuur, museumwinkel, horeca) had uw museum in 2019?

Question Title

* 6. Hoeveel inkomsten uit bezoek had u in de periode 1 januari 2020 t/m 13 maart 2020?

Question Title

* 7. Hoeveel inkomsten uit bezoek had u verwacht in de periode 14 maart t/m 31 mei 2020?

Question Title

* 8. Welke eventuele andere inkomsten bent u misgelopen door de gedwongen sluiting, en om welk bedrag gaat dat?

Question Title

* 9. Wat is uw grootste inkomstenbron (b.v. inkomsten uit bezoek, structurele subsidie)?

Question Title

* 10. Hoeveel medewerkers in loondienst heeft uw museum (in FTE)?

Question Title

* 11. Heeft u een beroep kunnen doen op een of meer van de corona-maatregelen van de rijksoverheid om het verlies aan inkomsten op te vangen en/of heeft u steun gekregen van uw gemeente?

Question Title

* 12. Heeft u financiële hulp gekregen van andere partijen (b.v. fonds, bedrijf, particulieren)?

De volgende 5 vragen hebben te maken met noden ten gevolge van het protocol bij heropening:

Question Title

* 13. Hoeveel van uw betaalde dan wel vrijwillige medewerkers kunnen ten gevolge van corona en het protocol niet naar het museum komen?

Question Title

* 14. Hoeveel minder bezoekers dan normaal verwacht u maandelijks te (kunnen) ontvangen, ten gevolge van het protocol?

Question Title

* 15. Is uw museum inmiddels weer open? Zo nee, waarom niet? 

Question Title

* 16. Hoeveel extra uitgaven heeft u gedaan om aanpassingen te doen om uw museum coronaproof te maken?

De volgende 3 vragen hebben te maken met de situatie die ontstaat indien de maatregelen en protocollen tot het eind van het jaar op gelijke wijze gehandhaafd blijven:

Question Title

* 17. Hoe groot acht u de kans (in procenten) dat u de misgelopen inkomsten kunt opvangen (uit uw reserve en verkregen steun) en kunt voortbestaan als museum?

Question Title

* 18. Zet u in op het op andere wijze verkrijgen van inkomsten (b.v. online lezingen/rondleidingen, vouchers etc.)?

Question Title

* 19. Mogen we contact met u opnemen naar aanleiding van deze enquête? Zo ja, wie is de contactpersoon namens uw museum?

0 van 19 beantwoord
 

T