Question Title

Afbeelding
Recent heeft u digitaal verstrekte strafdossiers ontvangen via het advocatenportaal. Om onze dienstverlening optimaal te kunnen inrichten zijn we geïnteresseerd in de ervaringen tot nu toe. Om die reden is het voor ons van grote waarde als u een aantal vragen zou willen beantwoorden via deze enquête.

Wij hopen op uw medewerking, het invullen van onderstaande vragen zou niet meer dan enkele minuten hoeven duren. Met de resultaten zijn wij hopelijk in staat om eventuele bevindingen op te lossen, nog voordat het loket landelijk beschikbaar wordt gesteld.

Alvast hartelijk dank voor uw tijd.

Namens het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak,

Stef van Wunnik (Rechtspraak)
Joost Visser (Openbaar Ministerie)

Question Title

* 1. Wat is uw eerste indruk van:

  Zeer goed Toereikend Ontoereikend
Het gemak waarmee het advocatenportaal benaderd kan worden?
De opzet en inrichting van het portaal van waaruit de strafdossiers gedownload kunnen worden?
De beschikbare informatie over het advocatenportaal?

Question Title

* 2. Kunt u probleemloos inloggen op het advocatenportaal?

Question Title

* 3. Kunt u probleemloos de dossiers downloaden vanaf het advocatenportaal?

Question Title

* 4. Hoe ervaart u de snelheid van downloaden?

Question Title

* 5. Vragen over gebruik tot nu toe

  0 1-2 3-5 > 5
Hoeveel dossiers heeft u vanaf het advocatenportaal gedownload?
Bij hoeveel zittingen heeft u gebruikt gemaakt van het digitaal verstrekte dossier?

Question Title

* 6. Hoe groot is de toegevoegde waarde van het digitaal dossier zoals dat nu wordt aangeboden?

Question Title

* 7. Hoe bruikbaar zijn het dossier en de documenten in de vorm waarin ze nu op digitale wijze worden verstrekt?

Question Title

* 8. Hoe bevalt tijdens de zittingen het gebruik van het digitale dossier en de aanwezige faciliteiten?

Question Title

* 9. Is er in het portaal, naast de 'Help' pagina, nog aanvullende informatie nodig om het dossier beter toegankelijk of beter hanteerbaar te maken?

Question Title

* 10. Hoe werkt u met de digitaal ontvangen dossiers?

Question Title

* 11. Van welk of welke besturingssystemen maakt u gebruik bij het downloaden van een dossier?

Question Title

* 12. Indien u gebruik heeft gemaakt van ondersteuning bij vragen over het gebruik van het advocatenportaal, hoe heeft u deze ondersteuning dan ervaren?

  Zeer goed Toereikend Ontoereikend
Ja ik heb vanwege een technische vraag contact gehad met het Klantcontactcenter van de Rechtspraak. De manier waarop ik werd geholpen was:
Ja, ik heb vanwege een inhoudelijke vraag over de digitale verstrekking contact gehad met de griffie van de Rechtbank. De manier waarop ik werd geholpen was:
Ja, ik heb vanwege een inhoudelijke vraag over de digitale verstrekking contact gehad met het parket. De manier waarop ik werd geholpen was:

Question Title

* 13. Heeft u nog suggesties, vragen of opmerkingen die voor ons van belang zijn?

T