Arbeidsongevallen voorkomen, veiligheid en gezondheid zijn een must op het werk. Met behulp van een risicoanalyse worden risico’s voor de werknemers opgespoord, waarna de gepaste maatregelen worden genomen. De werkgever is verplicht om alle werknemers te informeren over de risico’s op het werk en om ze op te leiden zodat de veiligheidsinstructies juist worden toegepast.

Dit onderzoek wil nagaan op welke manier de risicoanalyse wordt uitgevoerd, welke tools de werkgever hiervoor gebruikt en welke kosten zo’n risicoanalyse met zich meebrengt.

Question Title

* 1. Tot welke sector behoort uw bedrijf?

Page1 / 5
 
20% of survey complete.

T