Op 9 juni organiseert Overheid van Nu van 15.00 tot 16.30 een live talkshow over 3,5 jaar interbestuurlijk samenwerken. Als Overheid van Nu berichtten we de afgelopen periode over de vele deals, strategieën, allianties, proeftuinen en andere verschijningsvormen van interbestuurlijke samenwerking. Met uitzicht op een volgende kabinetsperiode is dit een goed moment om een balans op te maken. We doen dit met Co Verdaas, Kristel Lammers, Olga van Kalles , Annius Hoornstra Caspar van den Berg en Pieter Hillhorst.

U kunt zich hieronder aanmelden voor de talkshow. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. 

Question Title

* 1. Voornaam

Question Title

* 2. Achternaam

Question Title

* 3. E-mailadres

Question Title

* 4. Organisatie

T