Beste bewoners en kopers van ParkEntree, 

De eerste woningen zijn inmiddels opgeleverd en alle andere inmiddels in aanbouw. Het duurt nog even voor het gehele project is opgeleverd en bewoond, maar niettemin is het goed om met elkaar van gedachten te wisselen over voorzieningen en activiteiten.

Daarbij zijn er drie invalshoeken.
1) welke activiteiten zouden we willen verrichten in ParkEntree, in de lounge en in de tuin?
2) welke activiteiten vinden we leuk om te doen buiten ParkEntree?
3) welke activiteiten zouden we zelf (mede) willen organiseren?

Dank voor jullie deelname!

Hartelijke groet,
Alex Sievers
Vitaal&Zo

Question Title

* 1. Wat voor een soort activiteit zou je leuk vinden om te doen? (meer antwoorden mogelijk)

Question Title

* 2. Heb je concrete ideeën voor activiteiten (die passen bij jouw hierboven aangegeven voorkeuren)?

Question Title

* 3. Zou je eventueel iets willen doen in de organisatie van de activiteit(en) zoals hiervoor genoemd?

Question Title

* 4. Indien ja of misschien bij de voorgaande vraag: op welke manier zou je eventueel willen bijdragen in de organisatie van die activiteit?

Question Title

* 5. Welk dagdeel vind je het meest wenselijk voor een activiteit? (meer antwoorden mogelijk)

Question Title

* 6. Het lijkt me leuk en interessant om samen met (een deel van de) andere bewoners van ParkEntree activiteiten te verrichten of voorzieningen te gebruiken?

Question Title

* 7. Wat zou je graag willen bijdragen aan ParkEntree? (meer antwoorden mogelijk)

Question Title

* 8. Van welke voorzieningen (als die er zouden zijn) zou je regelmatig gebruik willen maken in de lounge? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 9. Van welke voorzieningen (als die er zouden zijn) zou je regelmatig gebruik willen maken in de gemeenschappelijke tuin? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 10. Wat moet in ParkEntree in geen geval vergeten worden?

Question Title

* 11. Wat is jouw naam?

Hartelijk bedankt voor je reactie! Binnenkort delen we de reacties met elkaar.
De enquête is klaar. Je mag het venster sluiten.

T