Jouw projectvoorstel

Beste aanvrager,

Bedankt voor je interesse om een marketingproject in te dienen voor de laatstejaarsstudenten van de opleiding Marketing van de Artesis Plantijnhogeschool in Antwerpen. Aanvragen die nu worden ingediend, komen in aanmerking voor uitvoering tijdens het eerste semester van academiejaar 2020-2021.

Aan de hand van een korte vragenlijst bekijkt ons lectorenteam van de opleiding of jouw projectvoorstel past binnen één of meerdere vakken van de opleiding (project marktonderzoek, project digital marketing, bachelorproef). Wordt jouw project weerhouden, dan bekijken we vervolgens graag samen met jou hoe we dit praktisch verder uitwerken en opvolgen.

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer tien minuten in beslag.

Alvast bedankt voor jouw inbreng!

Vriendelijke groeten,

Frederik Picard
Lector marktonderzoek & content marketing
0496 62 06 94 - frederik.picard@ap.be

T