Versies:

LAATST BIJGEWERKT: 22 september 2023

Vanaf 1 augustus 2023 wordt Momentive Inc. gewijzigd in SurveyMonkey Inc., wordt Momentive Europe UC gewijzigd in SurveyMonkey Europe UC en wordt Momentive Brasil Internet Eireli gewijzigd in SurveyMonkey Brasil Internet Ltda.

Deze Privacymelding is van toepassing op de producten, services, websites en apps die worden aangeboden door SurveyMonkey Inc., SurveyMonkey Europe UC, SurveyMonkey Brasil Internet Ltda, SurveyMonkey Netherlands B.V. en hun gelieerde ondernemingen (gezamenlijk SurveyMonkey), tenzij anders vermeld. De services omvatten SurveyMonkey, SurveyMonkey Apply, SurveyMonkey Audience, SurveyMonkey Rewards, SurveyMonkey Contribute, Wufoo, TechValidate, GetFeedback Direct en GetFeedback Digital. Wij duiden deze producten, services, websites en apps in deze melding aan met het woord services. Tenzij anders in uw contract is vermeld, worden onze services aangeboden door SurveyMonkey Inc. in de Verenigde Staten, door SurveyMonkey Brasil Internet Ltda. in Brazilië, en door SurveyMonkey Europe UC in alle andere gevallen.

Inwoners van de VS: Bezoek onze Aanvullende regiospecifieke privacymelding voor meer informatie over ons privacybeleid met betrekking tot afzonderlijke staten. 

Deze Privacymelding is niet van toepassing op persoonlijke informatie die we verzamelen van werknemers of sollicitanten in hun hoedanigheid als werknemer of sollicitant. Werknemers of kandidaten moeten respectievelijk onze Privacymelding voor werknemers of Privacymelding voor kandidaten raadplegen.

Definities 

 • Persoonlijke gegevens: Verwijzingen in deze Privacymelding naar gegevens, persoonlijke informatie of gewone informatie zijn allemaal verwijzingen naar Persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens zijn gegevens over een levende persoon van wie de identiteit alleen of in combinatie met andere gegevens redelijkerwijs kan worden vastgesteld (een 'Betrokkene'). 
 • Maker: De organisatie of de consument met een account bij een service van SurveyMonkey die enquêtes, formulieren, aanvragen of vragenlijsten maakt, of die met anderen samenwerkt aan of commentaar geeft op enquêtes, formulieren, aanvragen of vragenlijsten in een account, of die deze evalueert. 
 • Respondent: Het individu dat een enquête, formulier, aanvraag of vragenlijst ontvangt die via een service van SurveyMonkey is verzonden. 
 • Panellid: Het individu dat Contribute of Rewards gebruikt om enquêtes in te vullen die door SurveyMonkey worden verzonden namens Makers of een individu dat enquêtes ontvangt via een externe provider van panels. Privacy-informatie die specifiek betrekking heeft op panelleden, is opgenomen in onze Contribute-privacymelding, Rewards-privacymelding en Privacymelding voor panels van derden
 • Bezoeker: U bezoekt een van onze websites omdat u nieuwsgierig bent of omdat u over ons hebt gehoord via onze marketing- en verkoopkanalen. 

Snelkoppelingen

Deze Melding bestaat uit de volgende secties: 

 • Contactgegevens (bijvoorbeeld naam of e-mailadres).
  U stuurt ons mogelijk uw contactgegevens wanneer u onze services gebruikt, via een formulier op onze website, tijdens een gesprek met een verkoopmedewerker of ons team voor klantenondersteuning, of in een reactie op een van de enquêtes van SurveyMonkey.
 • Informatie over gebruik.
  Wij verzamelen informatie over uw gebruik wanneer er sprake is van interactie tussen u en onze websites en services. Voorbeelden zijn de webpagina's die u bezoekt, waarop u klikt, wanneer u deze activiteiten uitvoert, welke taalvoorkeuren u hebt, wat u koopt en meer.
 • Gegevens over apparaten en browsers.
  We verzamelen informatie over het apparaat dat en de toepassing die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze services. Met informatie over het apparaat bedoelen we hoofdzakelijk uw IP-adres, de versie van uw besturingssysteem, het type apparaat, de id/het MAC-adres van het apparaat, informatie over het systeem en de prestaties, en het type browser. Gebruikt u een mobiel apparaat, dan verzamelen we ook de UUID van dat apparaat.
 • Informatie uit paginalabels.
  Wij gebruiken onze eigen traceringsservices en die van derden die gebruikmaken van cookies en paginalabels (deze worden ook wel webbakens genoemd) om gegevens over bezoekers aan onze websites te verzamelen. Deze gegevens omvatten gebruiks- en gebruikersstatistieken. E-mails die zijn verzonden door SurveyMonkey of die via onze services door gebruikers zijn verzonden, bevatten paginalabels. Hiermee kan de afzender informatie verzamelen over wie deze e-mails hebben geopend en wie op de koppelingen in deze berichten hebben geklikt. U vindt meer informatie over cookies hieronder en in onze cookieverklaring.
 • Logboekgegevens.
  Net als bij de meeste websites houden onze webservers logboekbestanden bij waarin elke toegang van een apparaat tot deze servers wordt geregistreerd. In deze logboekbestanden staat informatie over de aard van de toegang, waaronder IP-adressen van herkomst, internetproviders, weergegeven bestanden op onze site (zoals HTML-pagina's, afbeeldingen, enz.), besturingssysteemversie, het type apparaat en datum-/tijdstempels.
 • Informatie over doorverwijzingen.
  Als u vanaf een externe locatie (zoals een koppeling op een andere website of in een e-mailbericht) op een SurveyMonkey-website terechtkomt, registreren wij informatie over de bron die u naar ons heeft doorverwezen.
 • Informatie van derden en integratiepartners.
  We verzamelen uw persoonlijke informatie van derden als u bijvoorbeeld die derden toestemming hebt gegeven om uw informatie met ons te delen of als die informatie online of via uw apparaat/browsergegevens openbaar is gemaakt.

Als u een maker bent, kunnen we ook de volgende gegevens verzamelen:

Accountinformatie

 • Registratie-informatie.
  U hebt een SurveyMonkey-account nodig voordat u de services van SurveyMonkey kunt gebruiken. Wanneer u zich registreert voor een account, verzamelen wij uw voor- en achternaam, gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres. Registreert u zich via een account van een derde (zoals uw Google- of Facebook-account), raadpleeg dan de paragraaf 'Informatie van derden' hieronder.
 • Factureringsinformatie.
  Als u een betaling aan SurveyMonkey verricht, moet u uw factureringsinformatie opgeven, samen met een naam, adres, e-mailadres en de financiële informatie die hoort bij de betalingsmethode die u hebt geselecteerd (zoals een creditcardnummer en een vervaldatum, of een bankrekeningnummer). We beschouwen factureringsadressen als de locatie van de accounteigenaar, zodat we kunnen bepalen met welke rechtspersoon van SurveyMonkey u een contractuele relatie aangaat en welke btw, als dat van toepassing is, op uw aankoop moet worden toegepast.
 • Accountinstellingen.
  U kunt allerlei voorkeuren en persoonlijke details instellen, zoals uw pagina met accountinstellingen (of op uw pagina met accountinstellingen voor onze andere producten, waar van toepassing). Kies bijvoorbeeld uw standaardtaal, tijdzone en communicatievoorkeuren (zo kunt u zich in- of uitschrijven voor marketingberichten van SurveyMonkey).

Wanneer u onze services gebruikt, kunnen wij voor bepaalde services ook de volgende gegevens namens u verzamelen:

 • Adresboekinformatie.
  U kunt e-mailadressen en andere contactinformatie importeren in een adresboek, zodat u via onze verzamelprogramma's eenvoudig mensen kunt uitnodigen om uw enquêtes of formulieren in te vullen. We gebruiken deze gegevens niet voor onze eigen doeleinden of om met anderen contact op te nemen, behalve als u ons hierom vraagt.
 • Gegevens uit enquêtes/formulieren/toepassingen.
  We slaan uw gegevens in enquêtes/formulieren/toepassingen (vragen en reacties) voor u op. U kunt hulpprogramma's gebruiken om deze gegevens te analyseren.
 • Profielinformatie.
  Als u zich registreert voor onze services, wordt u gevraagd ons informatie te geven over uzelf, samen met gedetailleerde gegevens over wie u bent. Als u deel uitmaakt van een SurveyMonkey Enterprise-account, kunt u ook uw foto verstrekken zodat uw beheerder(s) en collega's u kunnen identificeren.
 • 3.1 Maker
 • 3.2 Respondent
 • 3.3 Bezoeker

Informatie die u deelt

Bij veel van onze services kunt u informatie met anderen delen. Houd er rekening mee dat informatie die u publiekelijk deelt, mogelijk kan worden geïndexeerd door zoekmachines. Onze services bieden u verschillende opties om uw inhoud te delen en verwijderen, maar het is voor ons niet mogelijk om inhoud uit zoekmachines te verwijderen. Wees daarom voorzichtig met het openbaar delen van informatie.

Informatie die we delen

We delen uw informatie of gegevens niet met derde partijen buiten SurveyMonkey, behalve in de volgende beperkte omstandigheden:

 • Als u een maker bent die deel uitmaakt van een SurveyMonkey Team- of Enterprise-abonnement, worden uw accountinformatie- en gegevens gedeeld met de primaire beheerder(s) en zijn uw enquêtegegevens mogelijk ook zichtbaar voor andere leden in uw team met wie u uw enquêtes deelt of met wie u samenwerkt. Uw beheerder(s) kan (kunnen) uw accountgegevens bekijken, wachtwoorden wijzigen, uw account blokkeren, overplaatsen of beëindigen, of uw instellingen beperken. Raadpleeg het interne beleid van uw organisatie als u hierover vragen hebt.
 • Als uw organisatie een SurveyMonkey Enterprise-account heeft gekocht en u een e-mailadres gekoppeld aan uw individuele account gebruikt op een domein dat eigendom is van uw werkgever of organisatie, wordt u mogelijk gevraagd te migreren naar het SurveyMonkey Enterprise-account. Hierdoor worden na de migratie uw e-mailadres, naam en accountgegevens zichtbaar voor de primaire beheerder(s) van dat account. U wordt mogelijk vooraf gewaarschuwd over deze migratie en kunt het e-mailadres wijzigen dat is gekoppeld aan uw account als u uw account niet voor bedrijfsdoeleinden gebruikt.
 • Om bepaalde aspecten van onze services te kunnen aanbieden, gebruiken we aan ons gelieerde bedrijven en vertrouwde partners. We maken vooral gebruik van derde partijen voor het volgende:
  • onze verzamelprogramma's voor e-mail gebruiken, zodat we via e-mail of sms-bericht enquêtes naar respondenten kunnen sturen. Voor het sturen van e-mails gebruiken we SparkPost en voor sms-berichten gebruiken we Twilio. We delen de relevante contactgegevens voor respondenten (e-mailadres of telefoonnummer indien van toepassing) met deze derden.
  • klanten in staat stellen betalingen te verrichten.
  • om pogingen tot frauduleuze betaling te detecteren (bijvoorbeeld door identificatiecontroles uit te voeren of schadelijke IP-adressen te verifiëren).
  • aanbieden en bijhouden van onze marketing- en reclame-inhoud.
  • bijhouden van meetwaarden om het succes van websiteconversies te volgen
  • onze verkoop- en klantenondersteuningsservices aan u beheren, waaronder geschillenbeslechting.

We gaan vertrouwelijkheids- en gegevensverwerkingsovereenkomsten aan met partners om te garanderen dat ze voldoen aan de hoogste vertrouwelijkheidniveaus en aanbevolen procedures op het gebied van privacy- en beveiligingsnormen. We evalueren deze procedures en normen regelmatig. Meer informatie vindt u in onze Verklaring over subverwerkers.

Als u een Maker bent, verwijderen we over het algemeen de gegevens in uw account niet zolang uw account actief is. U bent verantwoordelijk voor en controleert hoelang u deze gegevens bewaart. Hier vindt u meer informatie over accountgebruik. Er zijn enkele uitzonderingen: 

 • Als u een Basis-gebruiker (gratis) van SurveyMonkey bent op onze platforms en u al enige tijd niet actief gebruik hebt gemaakt van de service, behouden wij ons het recht voor om uw account en gegevens te verwijderen in overeenstemming met ons beleid inzake gegevensbehoud. 
 • Als u uw reactielimiet als houder van een Basis-account (gratis) van SurveyMonkey hebt overschreden, zullen we het overgebruik verwijderen als u niet binnen een vast tijdsbestek upgradet. 

We moedigen makers ook aan om actief hun procedures voor het bewaren van gegevens in hun account te evalueren en ervoor te zorgen dat ze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk bewaren. 

In onze Cookieverklaring beschrijven we de vervalperioden voor cookies op onze websites.

Wij en onze partners gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën op onze websites. Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie. Zie Cookies die worden gebruikt op enquêtepagina's voor meer informatie. Als u een klant bent van SurveyMonkey en afzonderlijk cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt in combinatie met onze producten en services, bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u aan alle wetten voldoet die gerelateerd zijn aan het gebruik van deze technologieën. Deze Privacymelding is niet van toepassing op dit gebruik door u.

U kunt er ook voor kiezen om cookies te verwijderen of uit te schakelen via uw browserinstellingen en, afhankelijk van uw geografische locatie, kunt u uw toestemming voor niet-essentiële cookies intrekken via het hulpmiddel voor cookievoorkeuren in onze producten.

U kunt zich in uw account uitschrijven voor directe marketingberichten. We bieden in alle e-mailberichten voor directe marketing opties om u uit te schrijven. Tot slot kunt u de cookies wissen in uw browserinstellingen als u geen persoonlijk afgestemde marketinginhoud op het web wilt zien die betrekking heeft op onze service. Lees hier ons Helpcenter-artikel over hoe u dit kunt doen. 

Een beveiligingsverklaring die betrekking heeft op onze zelfserviceactiviteiten (Momentive, SurveyMonkey en Wufoo) kunt u hier vinden. Voor informatie over beveiliging van andere zakelijke activiteiten, kunt u contact opnemen met een verkoopvertegenwoordiger door hier het online formulier in te vullen.

Onze services zijn niet bedoeld voor en mogen niet worden gebruikt door Minderjarigen. 'Minderjarigen' zijn personen jonger dan 16 (of ouder in bepaalde landen of gebieden). SurveyMonkey verzamelt niet opzettelijk persoonlijke gegevens van Minderjarigen en staat hen niet toe zich te registreren. Als wij erop worden geattendeerd dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van een Minderjarige, kunnen wij deze informatie zonder kennisgeving verwijderen. Als u reden hebt om aan te nemen dat dit is gebeurd, kunt u contact opnemen met klantenondersteuning.

Uw informatie en gegevens kunnen worden verwerkt in en worden overgedragen naar of bekend worden gemaakt in de Verenigde Staten en andere landen waarin onze dochtermaatschappijen zijn ondergebracht en waarin onze serviceproviders zich bevinden of servers hebben. U kunt in onze EU-verklaring inzake gegevensoverdracht bekijken waar deze locaties zich bevinden. Wij zorgen ervoor dat de ontvanger van uw persoonlijke gegevens een passend beschermingsniveau biedt, bijvoorbeeld door het aangaan van geschikte, op elkaar aansluitende overeenkomsten met standaard contractbepalingen of andere mechanismen voor de doorgifte van gegevens zoals goedgekeurd door de Europese Commissie of relevante autoriteit voor gegevensbescherming.

We hebben ook een Help-artikel met antwoorden op enkele aanvullende vragen over de doorgifte van gegevens aan de VS.

Europees-Amerikaanse kader voor gegevensprivacy (DPF), de uitbreiding voor het VK tot de Europees-Amerikaanse OVG en de Zwitsers-Amerikaanse principes van het kader voor gegevensprivacy.

SurveyMonkey Inc. is zelfgecertificeerd voor naleving van het Europees-Amerikaanse kader voor gegevensprivacy en zal zich na goedkeuring certificeren conform de uitbreiding van het Verenigd Koninkrijk en de principes van de Zwitsers-Amerikaanse OVG. SurveyMonkey verbindt zich ertoe alle persoonlijke informatie en gegevens uit lidstaten van de Europese Unie (EU), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland te onderwerpen aan het kader conform de principes van dit kader. Ga voor meer informatie over het kader voor gegevensprivacy naar https://www.dataprivacyframework.gov/s.

SurveyMonkey voldoet ook aan de aansprakelijkheidsbepalingen van het kader voor gegevensprivacy.

Wanneer SurveyMonkey krachtens het kader voor gegevensprivacy persoonlijke informatie ontvangt en deze daarna overdraagt aan een externe serviceprovider die als vertegenwoordiger namens SurveyMonkey handelt, is SurveyMonkey onder het kader voor gegevensprivacy tot op bepaalde hoogte aansprakelijk wanneer (i) de vertegenwoordiger de informatie verwerkt op een wijze die niet overeenkomt met het kader voor gegevensprivacy en (ii) SurveyMonkey verantwoordelijk is voor de gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit. In bepaalde situaties wordt SurveyMonkey mogelijk verplicht persoonlijke gegevens te openbaren in reactie op rechtmatige verzoeken van openbare instanties, bijvoorbeeld om te voldoen aan nationale veiligheids- of wethandhavingsvereisten.

SurveyMonkey is, met betrekking tot de ontvangst of overdracht van persoonlijke gegevens binnen het kader voor gegevensprivacy, onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission. Neem contact op met SurveyMonkey op de wijze die hieronder is beschreven in paragraaf 11 als u punten van zorg of klachten van welke aard dan ook hebt. Als er sprake is van onopgeloste kwesties inzake privacy of gegevensgebruik die niet naar uw tevredenheid zijn afgehandeld, kunt u contact opnemen met onze in de Verenigde Staten gevestigde externe expert in geschillenbeslechting via https://www.jamsadr.com/dpf-dispute-resolution (dit is gratis).

Onder bepaalde voorwaarden, die uitgebreid zijn beschreven op website voor het kader voor gegevensprivacy https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/How-to-Submit-a-Complaint-Relating-to-a-Participating-Organization-s-Compliance-with-the-DPF-Principles-dpf, kunt u gebruikmaken van bindende arbitrage wanneer andere vormen van geschilbeslechting zijn uitgeput.

Als u een enquête hebt beantwoord, een formulier hebt ingevuld, een aanvraag hebt verzonden of websitefeedback hebt gegeven aan een Maker via SurveyMonkey, is de Maker de beheerder en is SurveyMonkey de verwerker van die gegevens. 

Voor houders van een Enterprise-account beheert de primaire beheerder van uw organisatie enkele basisgegevens op accountniveau die u invoert bij het instellen van uw account (zoals uw naam, e-mailadres en profielfoto). 

Als u een enquête hebt beantwoord, een formulier hebt ingevuld, een aanvraag hebt verzonden of websitefeedback hebt gegeven aan SurveyMonkey, is SurveyMonkey is de beheerder en wordt ons gebruik van die gegevens beschreven in onze Privacymelding voor SurveyMonkey-onderzoek

SurveyMonkey kan alleen gegevensbeheerder zijn van gegevens van Respondenten op de zeer beperkte wijzen die zijn beschreven in de sectie 'Hoe we de informatie gebruiken die we verzamelen - Respondent'. In de mate waarin dat het geval is, hebben we hieronder de juiste beheerder geïdentificeerd. 

SurveyMonkey is een beheerder van de gegevens op accountniveau die worden verstrekt door Makers en panelleden van Contribute en Rewards.  

Mogelijk wilt u van een recht gebruikmaken om informatie te ontvangen over uzelf of om deze informatie te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Hier vindt u meer informatie over deze rechten. Sommige van deze rechten zijn mogelijk onderworpen aan bepaalde uitzonderingen of beperkingen in plaatselijke wetgeving. Uw rechten en keuzes zijn afhankelijk van uw locatie. We nemen redelijke stappen om uw identiteit te verifiëren en we reageren op uw verzoek om gebruik te maken van deze rechten binnen een redelijke tijd (en in alle gevallen binnen 30 dagen na ontvangst van een verzoek), afhankelijk van het onderstaande voor specifieke categorieën personen.

Apply-sollicitanten

SurveyMonkey Apply-gebruikers vinden hier informatie over hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

 • Maker
 • Respondent
 • Panellid
 • Bezoeker
 • Derde partijen

Andere rechten en keuzes

 • Voor rechten en keuzes die specifiek zijn voor consumenten in de VS, verwijzen wij u naar onze Regiospecifieke privacymelding. Houd er rekening mee dat we redelijke stappen zullen ondernemen om uw identiteit en de authenticiteit van uw verzoek te verifiëren, zoals beschreven in die Melding.

Tenzij in dit document uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gebruikt u de onderstaande contactinformatie voor privacyvragen

SurveyMonkey Inc.
1 Curiosity Way
San Mateo, Californië 94403
Verenigde Staten
Of neem hier contact met ons op.

SurveyMonkey Europe UC
2 Shelbourne Buildings,
Second Floor,
Shelbourne Rd
Ballsbridge,
Dublin 4,
Ierland
Of neem hier contact met ons op.

Data Protection Officer: De Data Protection Officer van SurveyMonkey is geregistreerd bij de Ierse commissie voor gegevensbescherming.  U kunt via dpo@surveymonkey.com contact opnemen met onze DPO.
Ons contactformulier is de beste manier om een rechtenverzoek bij ons in te dienen.

Klachten

Als u als inwoner van de Europese Unie niet tevreden bent over hoe we een klacht hebben behandeld die u bij ons hebt ingediend, hebt u het recht contact op te nemen met uw plaatselijke toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming. Aangezien SurveyMonkey Europe UC is gevestigd in Ierland, valt het bedrijf onder de verantwoordelijkheid van het Irish Office of the Data Protection Commissioner (zie de IDPC-website).

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in de basisprincipes van privacy en deze Privacymelding. We identificeren de wijzigingen die we hebben aangebracht op deze pagina. In omstandigheden waarin een wijziging de manier waarop we uw persoonlijke informatie of gegevens verzamelen of gebruiken wezenlijk verandert, sturen we al onze accounthouders een kennisgeving over deze wijziging. 

Hoewel deze melding van toepassing is op al onze services, kunt u, als u de onderstaande services gebruikt, klikken op de relevante koppeling om de specifieke informatie direct weer te geven: