Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan betekenen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Maak betere enquêtes en vind snel inzichten met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden

63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

Laatst bijgewerkt: 1 augustus 2023

Versies:

Deze privacymelding beschrijft privacyprocedures die specifiek zijn voor https://contribute.surveymonkey.com ('SMC') en moet worden gelezen in combinatie met onze hoofdprivacymelding en regiospecifieke privacymelding (voor inwoners van de Verenigde Staten). Bij een conflict geldt deze privacymelding. SurveyMonkey Contribute wordt gebruikt door mensen die geïnteresseerd zijn in het invullen van enquêtes op SMC ('panelleden') en mensen die de enquêtes uitvoeren die door panelleden worden ingevuld ('panelkopers'). Deze privacymelding beschrijft hoe SurveyMonkey de persoonlijke gegevens die u verstrekt, verzamelt, gebruikt, deelt en beveiligt. Deze beschrijft ook uw keuzes met betrekking tot het gebruik van, toegang tot en correctie van uw persoonlijke gegevens. We noemen enquêtes die via SMC worden uitgevoerd 'Contribute-enquêtes', en deze worden anders behandeld dan enquêtes die via de hoofdwebsite worden uitgevoerd. SMC is een service die wordt aangeboden door SurveyMonkey Inc. en zijn dochterondernemingen.

Deze pagina is opgesplitst in twee secties: een voor panelleden en een voor panelkopers.

Hieronder vindt u een lijst met informatie die we van u en over u verzamelen wanneer u SMC gebruikt. Informatie over de gegevenscategorieën die we over u of uw gebruik van SMC kunnen verzamelen, vindt u in onze hoofdprivacymelding en de regiospecifieke privacymelding (voor inwoners van de Verenigde Staten). De secties daarna beschrijven wat we met deze informatie doen.

Informatie die we rechtstreeks van u ontvangen

 • Registratie-informatie: U moet een SurveyMonkey-account hebben om SMC als panellid te gebruiken. Om u te registreren voor een SurveyMonkey-account, hebben we accountgegevens van u nodig (uw gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres).
 • Profielgegevens: Om panelkopers in staat te stellen zich te richten op panelleden met specifieke kenmerken bij het uitvoeren van Contribute-enquêtes, bouwen we profielen van panelleden op. We bouwen uw profiel op door u te vragen om vragen over uzelf te beantwoorden, en via uw antwoorden op Contribute-enquêtes die worden gehouden door panelkopers. We verwijzen naar al deze informatie als 'profielgegevens'. Bij het samenstellen van profielgegevens kunnen we uw demografische gegevens verzamelen (bijv. geboortejaar, geslacht, werkstatus, de branche waarin u werkt, etniciteit, religie, inkomensniveau, opleidingsniveau, land van verblijf, postcode, politieke opvattingen, al dan niet een eigen huis, burgerlijke staat, aantal kinderen, etc.), interesses (bijv. aan welke activiteiten u deelneemt en hoe vaak u deelneemt), voorkeuren (bijv. wat voor soort eten of drinken u lekker vindt) en meningen.
 • Contribute-enquêtereacties: We ontvangen uw enquêtereacties die u indient bij panelkopers.

Het verstrekken van informatie is vrijwillig: u kunt er altijd voor kiezen om geen persoonlijke gegevens te verstrekken waar wij u om vragen. Mogelijk wordt uw vermogen om SMC te gebruiken echter beperkt als u geen gegevens verstrekt die wij nodig hebben om u onze services te verzorgen. Als u bijvoorbeeld geen profielgegevens verstrekt, kunt u mogelijk niet deelnemen aan enquêtes of wordt uw kans kleiner om voor een enquête te worden gekozen.

Mogelijk wordt u gevraagd om gevoelige informatie te verstrekken als onderdeel van uw profielgegevens. Bij het beantwoorden van gevoelige vragen (bijvoorbeeld persoonlijke gegevens die medische of gezondheidsaandoeningen, ras of etnische afkomst, politieke opvattingen of voorkeuren, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond of informatie met betrekking tot iemands seksuele oriëntatie aanduiden), gaat u uitdrukkelijk akkoord met het verzamelen van deze gegevens. U kunt u altijd uitschrijven door de vraag niet te beantwoorden of door 'ik geef liever geen antwoord' te kiezen, waardoor het vorige antwoord op die vraag wordt gewist. We zullen gevoelige informatie (bijvoorbeeld persoonlijke gegevens die medische of gezondheidsaandoeningen, ras of etnische afkomst, politieke opvattingen of voorkeuren, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond of informatie met betrekking tot iemands seksuele oriëntatie specificeren) met bijzondere zorg behandelen. Als we van plan zijn dergelijke informatie aan een derde partij bekend te maken of voor een ander doel te gebruiken dan beschreven in deze Contribute-privacymelding, zullen we uw specifieke toestemming hiervoor verkrijgen voorafgaand aan een dergelijk gebruik of openbaarmaking.

Informatie die we over u ontvangen van andere bronnen

 • Gebruiksgegevens: We ontvangen gebruiksgegevens over u wanneer u contact hebt met SMC. Dit kan zijn welke webpagina's u bezoekt, waarop u klikt en welke Contribute-enquêtes u invult. Bovendien houden onze webservers, net als de meeste websites van tegenwoordig, logbestanden bij waarin gegevens worden vastgelegd telkens wanneer een apparaat deze servers benadert. De logbestanden kunnen de internetprovider (ISP), verwijzende/exit-pagina's, de bestanden die op onze site worden bekeken (bijv. HTML-pagina's, afbeeldingen, enz.), besturingssysteem, datum/tijdstempel en/of clickstream-gegevens bevatten om trends in het algemeen te analyseren en de site te beheren.
 • Apparaatgegevens: We ontvangen gegevens van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot SMC, zoals uw IP-adres en uw browsertype. We kunnen ook uw geografische locatie afleiden op basis van uw IP-adres.

Hoe gebruikt SurveyMonkey uw gegevens?

Over het algemeen gebruiken we uw informatie in verband met het leveren van SMC-diensten aan u en aan panelkopers. In het bijzonder gebruiken we deze:

 • Om u relevante enquêtes te bezorgen: We gebruiken uw profielgegevens om Contribute-enquêtes op u af te stemmen en we sturen u e-mails waarin we u uitnodigen om die enquêtes in te vullen. Als de profielgegevens die u verstrekt bijvoorbeeld aantonen dat u een 30-jarige vrouw bent die in New York woont, kunnen we u een enquête sturen van een panelkoper die geïnteresseerd is in de mening van een persoon die in New York woont tussen de 25 en 35 jaar.
 • Om SMC te verbeteren: We gebruiken de gegevens die we ontvangen intern om de kwaliteit van onze service te verbeteren. We gebruiken en analyseren bijvoorbeeld gebruiksgegevens (zoals paginaweergavegegevens en reactiepercentages) om de enquêtes die we sturen relevanter te maken voor u, om de SMC-gebruikersinterface te verbeteren en om een consistente en betrouwbare gebruikerservaring te behouden. We gebruiken profielgegevens om de kwaliteit van ons panel te verbeteren. 
 • Om panelkopers voorzien van meer afstemmingscriteria: We kunnen de reacties die u geeft op Contribute-enquêtes gebruiken om andere panelkopers meer manieren te bieden om de gewenste doelgroep te bereiken. We geven uw daadwerkelijke enquêtereacties echter niet aan andere panelkopers dan de koper die de enquête daadwerkelijk houdt. Als u bijvoorbeeld in een Contribute-enquête onthult dat uw aandelenportefeuille 21 aandelen bevat, kunnen we panelkopers toestaan om zich te richten op panelleden op basis van de omvang van hun aandelenportefeuille. Als een panelkoper zich zou willen richten op mensen met een aandelenportefeuille met meer dan 10 aandelen en u hebt op de enquête gereageerd, dan weet de panelkoper dat u meer dan 10 aandelen in uw portefeuille hebt. Maar de meer specifieke informatie dat u over 21 aandelen beschikt, wordt niet met hen gedeeld.
 • Om naleving te verifiëren: We kunnen uw bijdragen aan de Contribute-enquête inspecteren en met technieken zoals machinaal leren ervoor zorgen dat u voldoet aan de gebruiksvoorwaarden van SMC en kwaliteitsvolle reacties bepalen, zodat we een consistent en betrouwbaar panel hebben.

Aan wie we uw gegevens verstrekken en welke gegevens we delen

We erkennen dat wij, omdat u ons uw profielgegevens en andere persoonlijke gegevens geeft en ons toestaat deze te gebruiken, de privacy van die gegevens moeten beschermen. Het is erg belangrijk voor ons dat u ons blijft vertrouwen, dus de enige keer dat we die gegevens vrijgeven of delen met een derde partij, is als we:

(a) u hiervan op de hoogte hebben gesteld (bijv. in deze privacymelding); 
(b) uw toestemming hebben verkregen (bijvoorbeeld op basis van de instellingen voor deelnemen/afwijzen van uw account); of 
(c) de gegevens hebben geanonimiseerd, zodat u er redelijkerwijs niet door geïdentificeerd kunt worden.

Onze hoofdprivacymelding en regiospecifieke privacymelding beschrijven de categorieën persoonlijke gegevens die we kunnen vrijgeven voor zakelijke doeleinden of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Dit geldt in het bijzonder voor uw:

 • Enquêtereacties voor panelkopers: We hosten Contribute-enquêtes voor panelkopers, maar zij zijn in feite de primaire beheerder van enquêtegegevens. Alles wat u uitdrukkelijk in uw Contribute-enquêtes vermeldt, wordt uiteraard aan hen verstrekt. Panelkopers kunnen hun eigen privacymeldingen hebben die van toepassing zijn op de enquêtes die ze maken met behulp van onze services. Dat beleid beschrijft hoe panelkopers omgaan met uw gegevens en als deze wordt verstrekt, raden we u aan dit beleid te lezen.
 • Demografische basisgegevens voor panelkopers: Wanneer u reageert op een enquête, voorzien we de panelkoper automatisch van een specifieke set gegevens over u die we samenstellen op basis van uw profielgegevens voor de panelkoper. Wij verwijzen naar deze set gegevens als 'demografische basisgegevens'. Deze gegevens omvatten uw:
  • regio (volgens de postcode)
  • Apparaat
  • Inkomen

Het delen van uw basisdemografische gegevens gebeurt achter de schermen en is niet zichtbaar in de enquêtevragen zelf. We nemen uw naam of contactgegevens niet op als onderdeel van de basisdemografische gegevens.

 • Andere demografische gegevens aan panelkopers (indirect): Hoewel we niet meer dan demografische basisgegevens aan panelkopers bekendmaken, kunnen ze omdat ze hun Contribute-enquêtes op specifieke demografische gegevens richten, concluderen dat u tot deze demografische gegevens behoort, simpelweg omdat ze alleen reacties van die doelgroep ontvangen. Bij het selecteren van de kenmerken van de gewenste enquêterespondenten, kan een panelkoper ook een indicatie krijgen van het aantal panelleden dat voldoet aan de specifieke demografische vereisten van de panelkoper voor een bepaalde enquête.
 • Geanonimiseerde statistieken van panelleden voor informatieve doeleinden: We kunnen samengevoegde of anderszins geanonimiseerde statistieken over onze panelleden openbaar maken. We kunnen bijvoorbeeld interessante statistieken op onze blog posten of in onze marketing-e-mails opnemen, zoals het gemiddelde reactiepercentage voor Contribute-enquêtes of het percentage mannelijke panelleden. In gevallen waarbij gegevens zijn gedeïdentificeerd, garanderen we dat deze in de toekomst niet opnieuw worden geïdentificeerd.
 • Uw informatie aan serviceproviders. We kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan bedrijven die diensten verstrekken om ons te helpen met onze zakelijke activiteiten, zoals de klantenservice. Deze bedrijven mogen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als dat nodig is om deze services aan ons te leveren.
 • Uw gegevens als er iets verandert in het eigendom of de structuur van het bedrijf. We kunnen uw gegevens, inclusief alle profielgegevens, accountgegevens, andere persoonlijke gegevens en reacties op enquêtes, overdragen aan een opvolger na een fusie, consolidatie of andere bedrijfsreorganisatie waaraan SurveyMonkey deelneemt of aan een koper van alle of vrijwel alle activa van SurveyMonkey met betrekking tot SMC. In dit geval wordt u via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze website op de hoogte gebracht van elke verandering in eigendom, gebruik van uw persoonlijke gegevens en keuzes die u hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook aan een andere derde partij bekendmaken met uw voorafgaande toestemming.
 • Openbaarmaking vereist door de wet: We kunnen uw gegevens openbaar maken zoals vereist of toegestaan door de wet, inclusief voor doeleinden van nationale veiligheid en wetshandhaving, of wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken en/of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel, dagvaarding of ander juridisch proces dat wij ontvangen.
 • Voor panelkopers is het antwoord misschien. Als u uw naam bekendmaakt in een Contribute-enquête, bent u natuurlijk niet anoniem. Maar zelfs als u dat niet doet, kunt u met de gegevens die u verstrekt, mogelijk worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld in combinatie met andere gegevens. Onthoud dat panelkopers ook uw demografische basisgegevens krijgen. Om uw privacy te beschermen, eisen we dat de afstemmingscriteria van een panelkoper overeenkomen met een bepaald minimum aantal panelleden voordat we toestaan dat de Contribute-enquête wordt uitgevoerd. Meld het ons als u een enquête ontvangt waarin u om uw e-mailadres of persoonlijke gegevens wordt gevraagd, aangezien we onze panelkopers verbieden deze gegevens te verzamelen.
 • Voor SurveyMonkey is het antwoord nee. We koppelen uw reacties terug aan uw gebruikersnaam, maar we maken hier nooit misbruik van en buiten dit niet uit. We doen dit om panelkopers aanvullende afstemmingscriteria te bieden (zie Hoe gebruikt SurveyMonkey uw gegevens? hierboven). We maken deze link niet bekend aan de panelkoper.

Uw keuzes en controlemogelijkheden

 • U kunt altijd weigeren een enquête in te vullen: Uw deelname aan een Contribute-enquête is geheel vrijwillig en u kunt zich op elk moment afmelden voor deelname.
 • U kunt uw gegevens bijwerken: Als u uw profielgegevens wilt wijzigen, neemt u contact op met ons ondersteuningsteam. We helpen u graag verder. Als panellid kunt u toegang krijgen tot bepaalde persoonlijke gegevens die SurveyMonkey over u heeft en deze corrigeren door naar de pagina Mijn account te gaan vanaf de SMC-website. Sommige panelleden en andere personen (inclusief degenen van wie we gegevens ontvangen onder het Europees-Amerikaanse privacyschild en het Zwitsers-Amerikaanse privacyschild) hebben bepaalde wettelijke rechten om informatie te krijgen over of we persoonlijke gegevens over hen hebben, om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens waarover we beschikken, en om de correctie, actualisering, wijziging of verwijdering ervan in bepaalde omstandigheden uit te voeren. Voor sommige gegevens kunnen deze rechten worden uitgeoefend via de hierboven genoemde pagina Mijn account. In alle gevallen kunnen verzoeken om deze rechten uit te oefenen, worden gericht aan ons klantenondersteuningsteam. Voor deze rechten gelden enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer het verlenen van toegang een onredelijke impact zou hebben op de privacy van andere personen. We zullen binnen een redelijke termijn reageren op uw verzoek om deze rechten uit te oefenen en, indien wettelijk vereist of waar we het anderszins passend en uitvoerbaar achten, zullen we aan uw verzoek voldoen.
 • Informatie met betrekking tot gegevens verzameld door panelkopers: Als u als panellid ervoor hebt gekozen uw contactgegevens te verstrekken aan een van onze panelkopers en wilt dat er niet langer contact met u wordt opgenomen door een van onze panelkopers die onze service gebruikt, of als u toegang zoekt tot of onjuiste gegevens wilt corrigeren, wijzigen of verwijderen, neemt u contact op met de panelkoper (de gegevensbeheerder) met wie u rechtstreeks contact hebt. Overdrachten naar volgende derde partijen vallen onder de serviceovereenkomsten met onze panelkopers.
 • U kunt SMC verlaten en uw SMC-gegevens laten verwijderen: Als u SMC niet langer wilt gebruiken, kunt u verzoeken om te vertrekken door contact op te nemen met ons ondersteuningsteam. We zullen binnen een redelijke termijn op uw verzoek reageren door SMC uit uw SurveyMonkey-account te verwijderen en uw profielgegevens permanent te verwijderen. U ontvangt geen uitnodigingen meer om deel te nemen aan Contribute-enquêtes. Persoonlijke gegevens die in het verleden naar Contribute-enquêtes zijn verzonden, worden niet verwijderd:u moet contact opnemen met de panelkopers die deze enquêtes hebben gemaakt om toegang te krijgen tot die gegevens. Houd er rekening mee dat als u SMC verlaat, uw SurveyMonkey-hoofdaccount niet wordt verwijderd.
 • Gegevensbehoud: We kunnen uw gegevens (inclusief de gegevens die we verwerken namens onze panelkopers) bewaren zolang uw account actief is of, als dat nodig is, om u diensten te verlenen, te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven.
 • Rechten en keuzes onder lokale wetgeving: Mogelijk hebt u aanvullende rechten en keuzes onder uw lokale wetgeving. Lees de sectie 'Uw rechten' van onze hoofdprivacymelding voor meer informatie.

Beveiliging

De beveiliging van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. We volgen algemeen aanvaarde normen om de persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt te beschermen, zowel tijdens de verzending als na de ontvangst. Als u vragen hebt over de beveiliging van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met ons ondersteuningsteam.

SurveyMonkey biedt bepaalde beloningen of stimulansen voor panelleden om reacties op enquêtes te geven. U kunt zich aanmelden voor de beloningen of stimulansen door u te registreren voor een SurveyMonkey-account en Contribute-enquêtes in te vullen via uw accountgegevens. Uw deelname is volledig vrijwillig en u heeft het recht om u op elk moment uit Contribute terug te trekken. Als u besluit dat u niet wilt deelnemen, kunt u afzien van het indienen van reacties op Contribute-enquêtes, of u kunt uw SurveyMonkey-account sluiten.

De specifieke beloning of stimulans die eventueel wordt aangeboden, wordt aan u ter beschikking gesteld wanneer u reacties geeft op beschikbare Contribute-enquêtes, waaronder de enquête over uw profiel. Deze beloning of stimulans kan variëren op basis van de lengte van de Contribute-enquête en andere factoren die hieronder worden vermeld. De geldwaarde van de beloning of stimulans is een redelijke benadering van de geldwaarde van uw enquêtereacties voor ons. We zijn tot deze schatting gekomen op basis van meerdere factoren, waaronder de volgende: (1) inkomsten gegenereerd door SurveyMonkey door het leveren van samengevoegde en/of geanonimiseerde reacties en inzichten aan klanten; (2) door SurveyMonkey gemaakte kosten bij het uitvoeren van Contribute; en (3) onze redelijke inschatting van de inkomsten die we kunnen genereren als SurveyMonkey samengevoegde en/of geanonimiseerde reacties en inzichten aan klanten levert.

Hieronder vindt u een lijst met informatie die we van u en over u verzamelen wanneer u een Contribute-enquête maakt en uitvoert. Informatie over de gegevenscategorieën die we over u of uw gebruik van SMC kunnen verzamelen, vindt u in onze hoofdprivacymelding. De secties daarna beschrijven wat we met deze informatie doen.

 • Informatie die we rechtstreeks van u verzamelen
  • Registratie-informatie: U moet een SurveyMonkey-account hebben om SMC als panelkoper te gebruiken. Om u te registreren voor een SurveyMonkey-account, hebben we accountgegevens van u nodig (uw gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres).
 • Informatie die we over u ontvangen van andere bronnen
  • Apparaatgegevens: We ontvangen gegevens van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website, zoals uw IP-adres en uw browsertype. We kunnen ook uw geografische locatie afleiden op basis van uw IP-adres.
 • Contribute-enquêtes
  • Enquêtegegevens: We slaan uw Contribute-enquêtegegevens (vragen en reacties) namens u op.

Hoe gebruikt SurveyMonkey uw gegevens?

Over het algemeen gebruiken we uw informatie in verband met het leveren van SMC-diensten aan u en aan panelleden. In het bijzonder gebruiken we deze:

 • Om SMC te verbeteren: We gebruiken de gegevens die we ontvangen intern om de kwaliteit van onze service te verbeteren. We gebruiken en analyseren bijvoorbeeld gebruiksgegevens (zoals paginaweergavegegevens en reactiepercentages) om de enquêtes die we sturen relevanter te maken voor panelleden, om de SMC-gebruikersinterface te verbeteren en om een consistente en betrouwbare gebruikerservaring te behouden. We kunnen ook technieken zoals zelflerende systemen gebruiken voor uw enquêtereacties om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de gebruiksvoorwaarden van SMC en om hun kwaliteit te detecteren zodat we betrouwbare panelleden houden.

Om panelkopers voorzien van meer afstemmingscriteria: We kunnen uw Contribute-enquêtegegevens gebruiken om u en andere panelkopers meer manieren te bieden om de gewenste demografische doelgroep te bereiken in uw toekomstige Contribute-enquêtes. Als u bijvoorbeeld vraagt "Hoe hoog kunt u springen?", kunnen we andere panelkopers de mogelijkheid geven om af te stemmen op panelleden die bijvoorbeeld meer dan 60 cm hoog kunnen springen (op basis van de reacties die uw respondenten hebben gegeven). Andere panelkopers hebben geen toegang tot uw enquêtegegevens: ze kunnen niet vaststellen of de vraag afkomstig is van uw Contribute-enquête. We gebruiken uw enquêtereacties niet voor andere doeleinden.

Aan wie we uw gegevens verstrekken en welke gegevens we delen

Hoewel u ons toestaat uw enquêtegegevens en andere gegevens te gebruiken in overeenstemming met deze privacymelding, blijft u altijd eigenaar van al uw enquêtegegevens en we beschouwen het als informatie die voor u vertrouwelijk is. Het is erg belangrijk voor ons dat u ons blijft vertrouwen, dus de enige keer dat we die gegevens vrijgeven of delen met een derde partij, is als we:

(a) u hiervan op de hoogte hebben gesteld (bijv. in deze privacymelding); 
(b) uw toestemming hebben verkregen (bijvoorbeeld op basis van de instellingen voor deelnemen/afwijzen van uw account); of 
(c) de gegevens hebben geanonimiseerd, zodat u er redelijkerwijs niet door geïdentificeerd kunt worden; of
(d) aan een verzoek tot gegevenstoegang van een panellid hebben voldaan om hun reacties aan hen te verstrekken.

Onze hoofdprivacymelding beschrijft de categorieën persoonlijke gegevens die we kunnen vrijgeven voor zakelijke doeleinden of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Dit geldt in het bijzonder voor uw:

 • Enquêtevragen aan andere panelkopers: om panelkopers aanvullende afstemmingscriteria te bieden. Hoewel panelkopers uw individuele vragen kunnen zien, kunnen ze niet vaststellen dat deze afkomstig zijn uit uw Contribute-enquête.
 • Enquêtereacties aan niemand: behalve om een beperkt aantal redenen die worden uiteengezet in dehoofdprivacymelding van SurveyMonkey (bijvoorbeeld als we dat wettelijk verplicht zijn).
 • Geanonimiseerde Contribute-enquêtegegevens voor informatieve doeleinden: We kunnen samengevoegde of anderszins geanonimiseerde informatie openbaar maken over de Contribute-enquêtes. We kunnen bijvoorbeeld interessante statistieken op onze blog posten of in onze marketing-e-mails opnemen, zoals hoeveel enquêtes in een maand zijn voltooid of wat de gemiddelde lengte van een Contribute-enquête was. In gevallen waarbij gegevens zijn gedeïdentificeerd, garanderen we dat deze in de toekomst niet opnieuw worden geïdentificeerd.
 • Openbaarmakingen als gevolg van verandering in bedrijfseigendom of structuur: We kunnen uw gegevens, inclusief alle profielgegevens, accountgegevens, andere persoonlijke gegevens en reacties op enquêtes, overdragen aan een opvolger na een fusie, consolidatie of andere bedrijfsreorganisatie waaraan SurveyMonkey deelneemt of aan een koper van alle of vrijwel alle activa van SurveyMonkey met betrekking tot SMC. In dit geval wordt u via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze website op de hoogte gebracht van elke verandering in eigendom, gebruik van uw persoonlijke gegevens en keuzes die u hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook aan een andere derde partij bekendmaken met uw voorafgaande toestemming.
 • Openbaarmaking vereist door de wet: We kunnen uw gegevens openbaar maken zoals vereist of toegestaan door de wet, inclusief voor doeleinden van nationale veiligheid en wetshandhaving, of wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken en/of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel, dagvaarding of ander juridisch proces dat wij ontvangen.

Uw keuzes en controlemogelijkheden

 • U kunt uw enquêtegegevens verwijderen: Net als bij elke gewone SurveyMonkey-enquête hebt u controle over uw Contribute-enquêtes en kunt u deze op elk gewenst moment verwijderen via onze website.
 • EU-gebruikers: Andere personen (inclusief panelleden en degenen van wie we informatie ontvangen onder het Europees-Amerikaanse privacyschild en het Zwitsers-Amerikaanse privacyschild) hebben bepaalde wettelijke rechten om informatie te krijgen over of we persoonlijke gegevens over hen hebben, om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens die we over hen bewaren, en om de correctie, actualisering, wijziging of verwijdering ervan in bepaalde omstandigheden uit te voeren. Voor sommige gegevens kunnen deze rechten worden uitgeoefend via uw accountbeheerpagina. In alle gevallen kunnen verzoeken om deze rechten uit te oefenen, worden gericht aan ons ondersteuningsteam. Voor deze rechten gelden enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer het verlenen van toegang een onredelijke impact zou hebben op de privacy van andere personen. We zullen binnen een redelijke termijn reageren op uw verzoek om deze rechten uit te oefenen en, indien wettelijk vereist of waar we het anderszins passend en uitvoerbaar achten, zullen we uw verzoek inwilligen.
 • Rechten en keuzes onder lokale wetgeving: Mogelijk hebt u aanvullende rechten en keuzes onder uw lokale wetgeving. Lees de sectie 'Uw rechten' van onze hoofdprivacymelding voor meer informatie.

Uw uitschrijvingsvoorkeuren

 • Wanneer u zich registreert voor een account, gebruiken we uw naam en e-mailadres om u periodiek e-mails te sturen van zowel promotionele als transactionele aard. Uit respect voor uw privacy kunt u ervoor kiezen om geen promotionele e-mails meer te ontvangen door de instructies voor uitschrijven in deze e-mails te volgen of door contact met ons ondersteuningsteam op te nemen.
 • We sturen u in zeldzame gevallen ook servicegerelateerde e-mailaankondigingen wanneer dit nodig is. Als onze service bijvoorbeeld tijdelijk is onderbroken vanwege onderhoud, kunnen we u een e-mail sturen. U hebt geen optie om u uit te schrijven voor deze e-mails, die niet van promotionele aard zijn

Cookies/trackingtechnologieën

 • SurveyMonkey en zijn partners gebruiken cookies of vergelijkbare technologieën om trends te analyseren, de website te beheren, de bewegingen van gebruikers op de website te volgen en om demografische gegevens over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen. U kunt het gebruik van cookies op individueel browserniveau regelen, maar als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan dit uw gebruik van bepaalde functies of functies op onze website of service beperken.
 • Gedragsafstemming. We kunnen advertentienetwerken en -uitwisselingen vragen om advertenties weer te geven die onze diensten promoten op andere websites. We kunnen ze vragen om die advertenties te plaatsen op basis van de aanwezigheid van een cookie, maar we zullen daarbij geen andere persoonlijke gegevens met de adverteerder delen. Onze advertentienetwerkpartners kunnen cookies, paginatags of webbakens gebruiken om bepaalde niet-persoonlijke gegevens over uw activiteiten op deze en andere websites te verzamelen om u gerichte advertenties aan te bieden op basis van uw interesses. Als u niet wilt dat deze gegevens worden gebruikt om u dergelijke gerichte advertenties aan te bieden, kunt u zich uitschrijven op http://preferences-mgr.truste.com/. Als u zich uitschrijft, kunt u nog wel algemene advertenties ontvangen.

ANDERE BELANGRIJKE ZAKEN

 • Waar uw informatie wordt verwerkt en opgeslagen: Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten, Australië of enig ander land waar SurveyMonkey of zijn serviceproviders vestigingen hebben. U kunt in onze EU-verklaring inzake gegevensoverdracht bekijken waar deze locaties zich bevinden. We gaan standaardcontractbepalingen aan die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie met onze internationale groepsmaatschappijen om de veilige overdracht van uw persoonlijke gegevens naar de VS te garanderen (u kunt contact opnemen voor meer informatie). SurveyMonkey Inc., onze moederonderneming, heeft zijn naleving gecertificeerd van het Europees-Amerikaanse Privacyschild en het Zwitsers-Amerikaanse Privacyschild, (zie hier voor meer informatie over de vermelding van SurveyMonkey Inc. in de lijst van het Privacyschild).
 • Wijzigingen in deze privacymelding: We kunnen deze privacymelding op elk moment wijzigen, maar als we dat doen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door de wijzigingen op deze website te publiceren. Als we vaststellen dat de wijzigingen wezenlijk zijn, zullen we u, indien nodig, een aanvullende, opvallende kennisgeving sturen, bijvoorbeeld via e-mail.
 • Kinderen jonger dan 18 jaar: SMC is niet bedoeld voor en mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 18 jaar. Kinderen jonger dan 18 jaar mogen zich niet registreren bij SurveyMonkey of panellid worden.
 • Online volgen: We verwerken geen en voldoen momenteel niet aan een 'niet-volgen'-signaal van een webbrowser of een ander vergelijkbaar mechanisme dat een verzoek aangeeft om online volgen uit te schakelen van individuele gebruikers die de SurveyMonkey Contribute-website bezoeken of die SurveyMonkey Contribute gebruiken.

Bij vragen over onze privacymelding of -praktijken kunt u elektronisch contact opnemen met SurveyMonkey via privacy@surveymonkey.com. U kunt ook per post contact met ons opnemen op 910 Park Pl, Suite 300, San Mateo, CA 94403, VS als u zich in de Verenigde Staten bevindt, of naar Ella House, Suite 40.4, 40 Merrion Square East, Dublin 2, D02 NP96, Ierland als u zich ergens anders bevindt.