63% 的人在使用一家公司的產品或服務之前,會將該公司的隱私和安全紀錄列入考量。

法律中心側邊列統計數據

Laatst bijgewerkt: 1 augustus 2023

Deze pagina beschrijft ons aanbod aan internationale datacenters, waarmee klanten de opslaglocatie van gespecificeerde gegevenstypen kunnen kiezen.

Apply- en SurveyMonkey-klanten kunnen ervoor kiezen om bepaalde typen gegevens op te slaan in ons Canadese datacenter, en SurveyMonkey- en GetFeedback Direct-klanten kunnen ervoor kiezen om bepaalde typen gegevens op te slaan in ons datacenter in de Europese Unie, zoals hieronder en in uw SurveyMonkey-contract wordt gespecificeerd.

Klanten die het internationale datacenter gebruiken, moeten zich ervan bewust zijn dat bepaalde functies van de service mogelijk toegang hebben tot gegevens van buiten de geografische locatie van het datacenter om de services te implementeren, onderhouden, herstellen, diagnosticeren of upgraden. De tools die we gebruiken om misbruik van onze services via spamming of phishing te detecteren, bevinden zich bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. We bieden bovendien klantenondersteuning en factureringsondersteuning vanuit onze kantoren in de Verenigde Staten, Europa en Australië, en ons personeel heeft mogelijk toegang tot uw account om u van dienst te zijn met hulp als u contact opneemt met onze ondersteuningsteams (wanneer u zich niet hebt uitgeschreven voor ondersteuning). Daarnaast geldt dat als u ervoor kiest om een app van een derde partij te koppelen aan uw account, deze derde partij voor het verzorgen van hun services aan u, persoonlijke gegevens mogelijk overdraagt naar buiten de door SurveyMonkey gespecificeerde regio voor gegevensopslag. Voordat u apps van derde partijen koppelt, moet u zelf waarborgen dat gegevensprocedures van de app voldoen aan uw de gegevenslocatievereisten.

Als u wilt bekijken in welk datacenter uw account wordt gehost, kunt u:
1. Zich aanmelden bij uw account en naar de pagina Mijn account gaan; of
2. De URL controleren wanneer u zich aanmeldt bij uw account. SurveyMonkey-klanten die het datacenter in de Europese Unie gebruiken, zien bijvoorbeeld dat hun accountdomein begint met https://eu.surveymonkey.com; of
3. Contact opnemen met uw klantondersteuningsmanager.

Apply-klanten die accounts hebben geopend vóór 2017, SurveyMonkey-klanten die accounts hebben geopend vóór 2019 en Getfeedback Direct-klanten die accounts hebben geopend vóór 2023 kunnen hun enquêtevragen en -reacties niet in Canada of de Europese Unie opslaan. We kunnen hun eerdere enquêtevragen en -reacties niet migreren naar het Canadese datacenter of het datacenter in de Europese Unie.

Bij klanten die het Europese datacenter gebruiken, worden accountinformatie, zoals aanmeldingsinformatie, contactinformatie van respondenten (zoals e-mailadressen, telefoonnummers en IP-adressen), factureringsgegevens en accountmetagegevens opgeslagen in de cloudopslag van ons Europese datacenter. Bij SurveyMonkey-gebruikers worden de enquêtevragen en -reacties opgeslagen in onze oplossingen voor cloudopslag in het Europese datacenter. Andere gegevens over uw accounts, zoals gebruikers-id's, contactinformatie voor facturering, gebruikersnamen en niet-persoonlijke informatie over het account (bijvoorbeeld het aantal licenties, verpakkings-id's, informatie over accountfuncties en activiteiten in het account, waaronder implementatiestatussen van enquêtes) worden ook opgeslagen in de Verenigde Staten, zodat we rapporten kunnen produceren en de accounts van klanten kunnen beheren.

Alle Apply-klanten gebruiken standaard ons Canadese datacenter, met uitzondering van Apply-klanten in de Verenigde Staten die een account hebben geopend na 15 juni 2023. Voor deze laatste groep wordt standaard het datacenter in de Verenigde Staten gebruikt. Als u een nieuwe Apply-klant bent en u uw gegevens wilt opslaan op een andere locatie, neemt u contact op met uw accountverantwoordelijke.

Bij SurveyMonkey-gebruikers en Apply-gebruikers die ons Canadese datacenter gebruiken, worden de enquêtevragen en -reacties opgeslagen in onze oplossingen voor cloudopslag in het Canadese datacenter. Alle andere accountinformatie, zoals aanmeldingsinformatie, contactinformatie van respondenten (bijvoorbeeld e-mailadressen, telefoonnummers en IP-adressen), factureringsgegevens en accountmetagegevens, wordt opgeslagen in de cloudopslag van ons datacenter in de Verenigde Staten.

Wij gebruiken het Amazon Web Services-platform en de bijbehorende beschikbaarheidszones binnen de verschillende regio's. Dit betekent dat we klantgegevens repliceren over meerdere beschikbaarheidszones. Uw gegevens blijven echter binnen de AWS-regio's waarin onze datacenters zich bevinden. Deze aanpak maakt het ons mogelijk om de bedrijfscontinuïteit te behouden en gebruik te maken van ons gedetailleerde noodherstelplan.