63 % av potentiella kunder tittar närmare på företags integritet och säkerhet innan de använder deras produkter eller tjänster.

Bild som visar statistik i sidolisten på sidan med juridisk info

Laatste bijgewerkt: 1 juli 2021

Deze regiospecifieke privacymelding is van toepassing op alle producten, services, websites en apps die worden aangeboden door Momentive Inc., Momentive Europe UC, Momentive Brasil Internet Eireli. en daaraan gelieerde bedrijven (samen 'Momentive'), tenzij anders is aangegeven. Momentive duidt deze producten, services, websites en apps in dit beleid aan met het woord 'services'. Tenzij anders is aangegeven, worden onze services aangeboden door Momentive Inc. in de Verenigde Staten, door Momentive Brasil Internet Eireli. in Brazilië en door Momentive Europe UC in alle andere gevallen. Deze privacymelding is een uitbreiding van en maakt deel uit van de Privacymelding van Momentive.

Deze privacymelding beschrijft de rechten van ingezetenen van Californië onder de California Consumer Privacy Act van 2018 (CCPA). Hieronder hebben we de categorieën beschreven, zoals vereist door de California Consumer Privacy Act (CCPA). U kunt onze Privacymelding bekijken voor voorbeelden en andere informatie waarin wordt beschreven hoe we gegevens verzamelen en gebruiken, zoals eerder aan u is bekendgemaakt en hetgeen niet is gewijzigd onder deze melding.

Deze melding bestaat uit de volgende secties:

 • Uw CCPA-rechten
 • Categorieën persoonlijke informatie die we over u verzamelen en bronnen
 • Categorieën derden met wie we persoonlijke informatie delen
 • Categorieën met zakelijke/commerciële doeleinden waarvoor we uw informatie gebruiken
 • Uw keuzes voor advertentiecookies

Afhankelijk van bepaalde beperkingen hebben inwoners van Californië het recht om te verzoeken dat we bekendmaken welke persoonlijke informatie wij over u verzamelen, om alle persoonlijke informatie te verwijderen die we van u hebben verzameld of die we van u onderhouden, en om u af te melden voor de verkoop van persoonlijke informatie over u. Als ingezetene van Californië hebt u ook het recht om een vertegenwoordiger aan te wijzen die namens u van deze rechten gebruik kan maken. Deze sectie beschrijft hoe u gebruikmaakt van deze rechten en ons proces voor het afhandelen van deze verzoeken, waaronder onze manieren om uw identiteit te verifiëren. Als u meer informatie wilt over uw wettelijke rechten onder het toepasselijke recht of als u gebruik wilt maken van uw wettelijke rechten, neem dan hier contact met ons op. Hoewel u ons het beste kunt bereiken via ons contactformulier, kunt u ons ook een e-mail sturen op privacy@momentive.com.

U hebt het recht om een kopie van uw persoonlijke informatie aan te vragen. Onder de CCPA hebt u ook het recht ons te verzoeken dat wij bekendmaken welke categorieën persoonlijke informatie wij over u verzamelen, gebruiken of verkopen. U kunt ook de specifieke persoonlijke gegevens opvragen die we over u hebben verzameld in de afgelopen 12 maanden. Onder de CCPA is het ons echter toegestaan enige informatie achter te houden als het risico voor uzelf of uw persoonlijke informatie te groot is om de informatie bekend te maken, zoals financiële informatie of accountwachtwoorden.

U hebt het recht ons te verzoeken alle persoonlijke informatie die wij van/over u hebben verzameld te verwijderen. We kunnen echter persoonlijke informatie bewaren waar dat is toegestaan onder het toepasselijke recht, zoals persoonlijke informatie die vereist is om onze services te leveren, te beschermen tegen frauduleuze activiteit, voor foutopsporing en het vaststellen en herstellen van fouten, te voldoen aan verzoeken van wetshandhavers conform een wettig proces, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek, voor onze eigen persoonlijke doeleinden redelijkerwijs gerelateerd aan uw relatie met ons, of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. We hebben bepaalde soorten informatie nodig om onze services te kunnen leveren. Als u ons vraagt deze informatie te verwijderen, kunt u mogelijk onze services niet langer openen of gebruiken.

U kunt uw verzoek om uw recht op toegang en verwijdering uit te oefenen, hier indienen. Hoewel u ons het beste kunt bereiken via ons contactformulier, kunt u ons ook een e-mail sturen op privacy@momentive.ai. Om veiligheidsredenen kunnen we aanvullende informatie van u vragen om uw identiteit te verifiëren wanneer u ons verzoekt om uw recht op toegang en verwijdering uit te oefenen.

 • Als u een online account bij ons hebt, moet u zich bij uw account aanmelden, zodat we uw identiteit en aanvraag kunnen verifiëren. Als we reden hebben om te vermoeden dat de beveiliging van uw account in gevaar is, vragen we aanvullende informatie aan u die overeenkomt met onze bestaande gegevens, zodat we uw identiteit kunnen verifiëren, afhankelijk van de aard van de aanvraag en de gevoeligheid van de gevraagde informatie.
  • Zodra u een aanvraag indient (1) voor toegang tot de categorieën persoonlijke informatie die we over u hebben of (2) voor een kopie van specifieke persoonlijke informatie die we over u hebben, vragen we u om uw identiteit te verifiëren door u aan te melden bij uw account met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Daar zullen we u uw informatie verstrekken in een met een wachtwoord beveiligde indeling.
  • Als u verwijdering wilt aanvragen van persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld, moet u zich aanmelden bij uw account met de gebruikersnaam die en het wachtwoord dat bij ons zijn geregistreerd en dan uw account verwijderen. Zodra u ons laat weten dat u dit hebt gedaan, starten we het verwijderingsproces.
 • Als u een van deze rechten wilt uitoefenen en u geen account bij ons hebt, neem dan hier contact met ons op. We zullen, waar mogelijk, aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren.

De CCPA verbiedt ons u te discrimineren voor het gebruikmaken van uw CCPA-rechten die worden beschreven in deze sectie. Dergelijke discriminatie kan bestaan uit het berekenen van andere prijzen voor onze services, het aanbieden van services van een andere kwaliteit of een ander niveau of suggereren dat u services van een andere kwaliteit of een ander niveau zal ontvangen als u uw CCPA-rechten uitoefent. Wij discrimineren u niet voor het uitoefenen van uw CCPA-rechten.

Afhankelijk van uw interactie met ons, kan Momentive de volgende categorieën informatie verzamelen, zoals hieronder is te zien. Als u een ingezetene van Californië bent die contact met onze site maakt als respondent, zijn al uw reactiegegevens eigendom van de persoon die u de enquête/het formulier/de aanvraag/de vragenlijst heeft gestuurd (de maker). We raden aan dat u contact met deze persoon opneemt over zijn of haar praktijken onder de CCPA. Deze kennisgeving is niet van toepassing op persoonlijke informatie die we verzamelen van werknemers of sollicitanten in hun hoedanigheid als werknemer of sollicitant. Deze is evenmin van toepassing op persoonlijke informatie die we verzamelen van onze werknemers, eigenaren, directeurs, functionarissen of aannemers van bedrijven in de loop van door ons verstrekte of ontvangen bedrijfsgerelateerde services.

Alle categorieën persoonlijke informatie die we over u verzamelen (zoals hieronder vermeld) zijn afkomstig uit de volgende categorieën bronnen:

 • U, waaronder via uw gebruik van onze services
 • Automatisch van u verzameld
 • Onze gelieerde bedrijven
 • Derden, zoals wanneer u toestemming geeft aan sociale netwerken om uw informatie met ons te delen of wanneer u uw persoonlijke informatie online openbaar hebt gemaakt

We verzamelen de volgende categorieën persoonlijke informatie:

 • Identificatoren zoals naam, adres en e-mailadres)
 • Commerciële informatie (zoals transactiegegevens)
 • Financiële gegevens (zoals factureringsinformatie)
 • Internet- of andere netwerk- of apparaatactiviteiten (zoals de zoekgeschiedenis of appgebruik)
 • Locatie-informatie (bijv. afgeleid van uw IP-adres)
 • Professionele of arbeidsgerelateerde gegevens (zoals de naam van uw werkgever)
 • Juridisch beschermde classificaties (zoals geslacht en burgerlijke staat)
 • Overige informatie waarmee u wordt of redelijkerwijs kunt worden geïdentificeerd

We delen de categorieën persoonlijke informatie die we over u verzamelen (zoals hierboven vermeld) met de volgende categorieën derden:

 • Onze partnerbedrijven
 • Aggregators (zoals analyseservices)
 • Derden (zoals onze leveranciers die services aan ons en aan onze integratiepartners leveren)
 • Uw organisatie, via de aankoop van een Enterprise-account bij ons, in het geval van identificatiegegevens (zoals naam, adres en e-mailadres)

Alle categorieën met persoonlijke informatie die we over u verzamelen (zoals hieronder vermeld) worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van onze services (zoals accountonderhoud, klantenservice, reclame en marketing, analyses en communicatie over onze services)
 • Voor onze operationele doeleinden en de operationele doeleinden van onze leveranciers en integratiepartners
 • Het verbeteren van onze bestaande services en het ontwikkelen van nieuwe services (bijvoorbeeld door het uitvoeren van onderzoeken voor het ontwikkelen van nieuwe producten of functies)
 • Het detecteren van, beschermen tegen en vervolgen van beveiligingsincidenten en frauduleuze of illegale activiteiten
 • Foutopsporing, foutrapportage en activiteiten om de kwaliteit of veiligheid van onze diensten te handhaven
 • Auditing van interacties met consumenten op onze site (bijvoorbeeld het meten van advertentieweergaven)
 • Kortdurend, tijdelijk gebruik, zoals het aanpassen van inhoud die wij of onze leveranciers tonen op de services
 • Andere vormen van gebruik die onze commerciële of economische belangen bevorderen, zoals advertenties van derden en communicatie met u over relevante aanbiedingen van externe partners
 • Andere vormen van gebruik waarvan we u op de hoogte stellen

De CCPA vereist dat bedrijven die persoonlijke informatie 'verkopen', zoals de term 'verkopen' wordt gedefinieerd in de CCPA, inwoners van Californië het recht geven om zich uit te schrijven voor dergelijke verkopen. De CPRA (California Privacy Rights Act) wijzigt de CCPA om 'verkoop' ruim te definiëren, op een manier die mogelijk inhoudt dat derden bepaalde informatie kunnen ontvangen, zoals cookie-id's, IP-adressen en/of browsegedrag om aan een profiel toe te voegen over uw apparaat, browser of u. Dergelijke profielen kunnen de levering van op interesses gebaseerde advertenties door dergelijke derden binnen hun platform of op andere sites mogelijk maken. Afhankelijk van hoe u de services gebruikt, kunnen we de volgende categorieën informatie delen voor dergelijke op interesses gebaseerde advertenties, die kunnen worden beschouwd als een 'verkoop' zoals gedefinieerd door de CPRA: (1) apparaatinformatie en identificatiegegevens, zoals het IP-adres en unieke advertentie-id's en cookies; en (2) verbindings- en gebruiksinformatie, zoals de browsegeschiedenis of het app-gebruik. Hoewel deze verplichting van de CPRA pas op 1 januari 2023 van kracht wordt, kunt u zich binnen onze cookiebanner uitschrijven voor dergelijke advertentiecookies. Klik hier om ons Helpcenter-artikel weer te geven voor meer informatie.