Het Transmurale Regionale Longformularium Utrecht is een feit! Hoe bekend en vindbaar is het voor u?

De samenwerking tussen de huisartsen, longartsen en apothekers bij het ontwikkelen van dit regionale longformularium maakt dat het formularium in het gehele zorgpad ingezet kan worden.
Het regionaal longformularium biedt overzicht in de vele longinhalatiemedicatie devices en is in juni vastgesteld in de Transmurale Regionale overleggroep Utrecht. Bij patiënten die meerdere inhalatiemiddelen gebruiken wordt gestreefd naar uniformiteit in de toedieningsvorm. De mogelijkheid hetzelfde device te blijven gebruiken bij de verschillende behandelstappen dient het gemak van de patiënt en geldt allereerst voor nieuwe, volwassen patiënten en voor patiënten bij wie dit geïndiceerd is. Door het invullen van deze vragenlijst helpt u uw collega(s) uit de Transmurale Regionale overleggroep met het onderzoek naar de bekendheid, vindbaarheid en bruikbaarheid van het formularium. Invullen duurt maximaal 3 minuten.

Question Title

* 1. Wat is uw functie?

Question Title

* 2. Bij welke organisatie/zorggroep/ ziekenhuis bent u in dienst/aangesloten?

Question Title

* 3. Kent u het Transmurale Regionale Longformularium Astma/COPD van de regio Utrecht?

0 van 15 beantwoord
 

T