Onderzoek onder ondernemers

Steeds meer ondernemers zijn weer aan de slag. Maar de kans is reëel dat ook na Tozo 2 niet alle ondernemers in staat zijn om hun bedrijf (volledig) uit te oefenen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, FNV Zelfstandigen, PZO, ONL, ZZP Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland zijn benieuwd hoe het u is vergaan, hoe het nu met u gaat en wat u verwacht voor de toekomst. De belangrijkste vraag is; wat helpt u om (weer) in uw eigen inkomen te kunnen voorzien. Wij willen deze informatie betrekken als input om te bepalen wat nodig is na 1 oktober.
 
Vandaar deze vragenlijst. De vragenlijst kan geheel anoniem worden ingevuld. Het invullen kost ongeveer 5 minuten. Aan het einde van de enquête is er open invulveld voor uw opmerkingen en suggesties.

Question Title

* 1. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 2. In welke sector bent u werkzaam?

Question Title

* 3. Wat is uw hoogst behaalde opleidingsniveau?

Question Title

* 4. In welke provincie woont u?

Question Title

* 5. Welk antwoord is waar? Ik heb in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020;

Question Title

* 6. Heeft u in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 Tozo1 aangevraagd

Question Title

* 7. Welk antwoord is waar? Ik verwacht in de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020;

Question Title

* 8. Heeft u voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020 Tozo2 aangevraagd, of gaat u deze nog aanvragen?

De onderstaande vragen gaan over de periode na 1 oktober 2020. Bij de vragen 9, 10 en 11 vragen wij u om het antwoord te kiezen dat het dichtst komt bij uw situatie.

Question Title

* 9. Welke van onderstaande mogelijkheden is het meest op u van toepassing?

Question Title

* 10. Wat heeft u nodig om financieel onafhankelijk te blijven/worden? Meerdere antwoorden mogelijk.

Question Title

* 11. Op welk gebied zou u in de komende periode hulp of ondersteuning kunnen gebruiken? Meerdere antwoorden mogelijk.

Question Title

* 12. Heeft u nog andere opmerkingen of suggesties? Deze vraag is niet verplicht en kunt u overslaan.

0 van 12 beantwoord
 

T