De VVBAD wil als beroepsvereniging voor de informatiesector in kaart brengen hoe vlot vacatures voor informatiebeheer ingevuld worden. We zijn immers bezorgd over de berichten rond krapte op de arbeidsmarkt en het verdwijnen van sectorspecifieke opleidingen. Met jouw input op deze bevraging willen we een beter zicht krijgen op de noden die leven in het werkveld. Zo kunnen we verder onderzoeken welke oplossingen hiervoor nodig zijn. De bevraging dient slechts éénmalig per instelling ingevuld te worden. Invullen kan tot en met 30 april.

Heeft u vragen? Neem contact op via vvbad@vvbad.be
Disclaimer: De verkregen informatie wordt vertrouwelijk behandeld door VVBAD. Persoonlijke gegevens zullen geanonimiseerd worden gedeeld binnen de werkgroep.

T