Screen Reader Mode Icon
Doel van de CTR is om Europa aantrekkelijker te maken in internationaal onderzoeksveld. Harmonisatie van processen en het verkorten van de doorlooptijd tussen finaal protocol (site selectie) en de eerste patiënt in de studie is de gekozen route. Hierdoor moeten bestaande opeenvolgende processen (estafette model) vervangen worden door binnen de CTR passende parallelle processen. Tussen 2014 en 2021 is door de Nederlandse veldpartijen gewerkt aan deze verandering. Nu de CTR van kracht is, is 2022 het transitiejaar.
 
Vragen die we vanuit het perspectief van alle rollen/ veldpartijen beantwoord willen zien gaan over:
- Scholing
- VGO proces en formulier
- Landelijke templates
- CTIS
- Lokale haalbaarheid (na indiening)
- Doorlooptijden
0 van 33 beantwoord
 

T