Geef uw mening over het gemeentenieuws van de gemeente Weert!

Op welke manier informeert de gemeente Weert u het best?

Als gemeente Weert willen we u als inwoner zo goed mogelijk op de hoogte houden van nieuws en veranderingen. Denk daarbij aan wijzigingen in het ophalen van huisvuil, de strategische visie, calamiteiten en gemeentelijke plannen en projecten. We communiceren het gemeentenieuws nu al op verschillende manieren, zoals in de Gemeentewijzer en op Facebook.

We willen door middel van deze korte enquête graag een beter beeld krijgen van hoe u het gemeentenieuws het liefst ontvangt en leest. De vragen uit de enquête gaan onder andere over uw mediagebruik en uw wensen en behoeften rondom het lezen van het gemeentenieuws.

Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10-15 minuten. De gegevens blijven anoniem en worden vertrouwelijk verwerkt. 

Wij danken u hartelijk voor het deelnemen! 

Heeft u vragen over de enquête? Neem dan contact op met communicatie@weert.nl
Algemene informatie
De volgende vragen gaan over u als persoon. Deze gegevens worden gebruikt om de doelgroep in kaart te brengen.

Question Title

* 1. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 2. Wat is uw geslacht?

Question Title

* 3. Waar woont u? 

Question Title

* 4. Hoe bent u bij deze enquête terechtgekomen?

 
9% of survey complete.

T