Question Title

* 1. Naam aanbieder

Question Title

* 2. Houden jullie je aan de protocollen die gelden voor het betreffende aanbod (NOC*NSF protocol / scoutingprotocol / bondsprotocol etc.)

Question Title

* 3. Houden jullie je aan de landelijk geldende RIVM maatregelen?

Question Title

* 4. Is er een plan voor de praktische uitvoering van je activiteit op basis van de protocollen en maatregelen?

Question Title

* 5. Zijn/worden betrokkenen (deelnemers, ouders, trainers, begeleiders etc.) op de hoogte gesteld van bovengenoemd plan, de geldende protocollen en maatregelen?

Question Title

* 6. Is het gebruik van muziek vereist voor de uitoefening van de training/activiteit? (achtergrondmuziek is niet toegestaan)