Uw deelname is waardevol

Het doel van dit onderzoek is na te gaan hoe privé-eigenaars in Vlaanderen omgaan met het onderhoud van een historisch pand. We analyseren hierbij ook de bijdrage van Monumentenwacht aan de onderhoudspraktijk.
Interviews werden afgenomen bij privé-eigenaars in Mechelen en zuidoost Limburg. Deze online bevraging heeft tot doel de resultaten van de interviews in een bredere context te plaatsen door te kijken hoe privé-eigenaars over heel Vlaanderen in de praktijk omgaan met het onderhoud van hun pand.
Het invullen van deze bevraging kost een 25-tal minuten. De resultaten zullen volledig anoniem verwerkt worden.
De vragenlijst bestaat uit 6 delen. In het eerste deel vragen we een aantal basisgegevens van uw pand. In het tweede deel polsen we naar uw visie op onderhoud. Het derde deel handelt over de werking van Monumentenwacht. In het vierde deel bevragen we u over het soort onderhoudswerken dat u uitvoert. In het vijfde deel focussen we op uitvoeringskwaliteit en in het laatste deel vragen we naar de ondersteuning die u al dan niet krijgt bij het onderhoud van uw pand.
Bent u eigenaar van meerdere panden? Het is voldoende dat u de bevraging één keer invult met het meest representatieve pand in het achterhoofd.
Vragen met een sterretje zijn belangrijk voor ons onderzoek en mag u zeker niet vergeten in te vullen.

Bedankt voor uw deelname!

T