Question Title

* 1. In welke gemeente woont u?

Question Title

* 2. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 3. Wat is uw woonsituatie

Question Title

* 4. Wat voor soort inkomen heeft u? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 5. Hieronder staan verschillende regelingen van de afdeling WIZ van GR De Bevelanden voor inwoners met een laag inkomen. Kent u deze en maakt u of iemand in uw gezin hier gebruik van?

  Gebruik ik Ken ik wel maar gebruik ik niet Ken ik niet
Bijzondere bijstand
Collectieve Zorgverzekering Minima
Regeling chronisch zieken en gehandicapten
Individuele inkomenstoeslag
Individuele studietoeslag
Declaratiefonds
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Question Title

* 6. Als u geen gebruik maakt van één of meer regelingen in de vorige vraag, dan willen wij graag weten wat de reden hiervan is. Dat kunt u hier invullen.

Question Title

* 7. Als u wel gebruik maakt van één of meerdere regelingen, vindt u het dan eenvoudig om de regeling aan te vragen?

TIP: wist u dat u bij verschillende instanties hulp kunt krijgen om een aanvraagformulier in te vullen? 
·         Inwoners uit Noord-Beveland: Sociaal Loket van de gemeente, telefoon 14 0113.
·         Inwoners uit Borsele: Vrijwilligershuis van de gemeente, telefoon 0113 – 311 999
·         Inwoners uit Kapelle : Cederhof Welzijn, telefoon 0113-3434747
·         Inwoners uit de gemeenten Goes en Reimerswaal: SMWO, telefoon 0113- 277 111

Question Title

* 8. Er zijn verschillende instanties die mensen met een laag inkomen ondersteunen.  Kent u deze en maakt u of iemand in uw gezin hier gebruik van?

  Gebruik ik Ken ik wel maar gebruik ik niet Ken ik niet
Voedselbank
Kledingbank
Stichting Leergeld
Kerk
Jeugdfonds Sport en Cultuur

Question Title

* 9. Heeft u schulden?

T