Screen Reader Mode Icon
Welkom bij deze korte enquête. Jouw inkomen, jouw pensioen. Wat is voor jou belangrijk?

Question Title

* 1. Algemeen

Question Title

* 2. Ben je lid van De Unie

Question Title

* 3. Indien nee: Wil je de uitslag van de enquête ontvangen?

Question Title

* 4. Geef aan in welke mate je het eens bent met de volgende stellingen:
ik ben goed op de hoogte van het onderwerp pensioen

Question Title

* 5. Het pensioenfondsbestuur bepaalt het standaard beleggingsbeleid. In de nieuwe regeling kan het mogelijk zijn een aantal keuzemogelijkheden toe te voegen. Zo kunnen bijvoorbeeld persoonlijke keuzes worden toegevoegd over de hoeveelheid beleggingsrisico (meer of minder risico dan het standaardbeleid) en/of op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen (bijvoorbeeld groener dan het standaardbeleid). Als je geen keuze maakt, volg je net als nu het standaardbeleid van het pensioenfondsbestuur.

Geef aan in welke mate je het eens bent met de volgende stellingen:
ik vind goede voorlichting over pensioen erg belangrijk.

Question Title

* 6. Het pensioenfondsbestuur bepaalt het standaard beleggingsbeleid. In de nieuwe regeling kan het mogelijk zijn een aantal keuzemogelijkheden toe te voegen. Zo kunnen bijvoorbeeld persoonlijke keuzes worden toegevoegd over de hoeveelheid beleggingsrisico (meer of minder risico dan het standaardbeleid) en/of op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen (bijvoorbeeld groener dan het standaardbeleid). Als je geen keuze maakt, volg je net als nu het standaardbeleid van het pensioenfondsbestuur.

In de nieuwe pensioenregeling bouw je niet langer een recht op een uitkering op, maar wordt de pensioenpremie aan jouw persoonlijke pensioenvermogen toegevoegd.

In de nieuwe regeling is het mogelijk om naast het persoonlijk pensioenvermogen een collectieve pensioenreserve te creëren. Een deel van het pensioenvermogen (max. 15%) komt dan niet op je persoonlijke rekening te staan, maar wordt in een gezamenlijke buffer gespaard. Als er tegenvallers zijn in het beleggingsrendement of in de levensverwachting, dan wordt de collectieve buffer gebruikt om deze tegenvaller (deels) op te vangen.

De collectieve reserve gaat wel ten koste van je persoonlijke vermogen. Het lagere persoonlijke vermogen maakt dat je pensioenuitkering lager is. Daar staat tegenover dat door een collectieve reserve de kans op een verlaging van je uitkering door tegenvallers afneemt.

Een nadeel van de collectieve reserve is eventueel dat je, als je ING verlaat en je pensioenvermogen wilt overdragen naar je nieuwe pensioenregeling, het geld dat in de collectieve reserve is gestopt niet kunt meenemen.

Vind je het belangrijk dat er in de nieuwe regeling sprake is van een collectieve reserve?

Question Title

* 7. Vind je het belangrijk dat jij en je collega’s een persoonlijke risicovoorkeur kunnen kiezen?

Question Title

* 8. Vind je het belangrijk dat jij en je collega’s een persoonlijke keuze kunnen maken ten aanzien van het soort beleggingen (maatschappelijk verantwoord beleggen)?

Question Title

* 9. Ook in de nieuwe pensioenregeling onderhandelen, net als nu, de werkgever en vakorganisaties over hoeveel pensioen er wordt opgebouwd. Het is mogelijk om iedereen een persoonlijke keuze te geven om pensioen voor salaris te ruilen (en andersom).

Vind je het belangrijk dat jij en je collega’s de mogelijkheid krijgen om (tijdelijk) minder (of meer) pensioen op te bouwen in ruil voor meer (of minder) salaris?

Question Title

* 10. In de huidige regeling wordt een toezegging gedaan over de hoogte van de uitkering, maar wat je werkelijk ontvangt is afhankelijk van onder andere het beleggingsrendement van het pensioenfonds. Gaat het goed, dan kunnen de toegezegde uitkeringen worden geïndexeerd.

In de nieuwe regeling is de uitkering onzeker. Je uitkering wordt jaarlijks aangepast afhankelijk van het beleggingsrendement. Het is wel mogelijk om je de keuze te geven voor een vaste uitkering in plaats van de ‘standaard’ variabele uitkering. In dat geval kan je de hoogte van je uitkering vastleggen, zodat je vanaf je pensioen zeker weet welk bedrag je maandelijks krijgt uitgekeerd. Uiteraard is dit ‘zekere’ pensioen wel wat lager dan het ‘variabele’ pensioen, maar in slechte tijden wordt de uitkering niet lager.

Vind je het belangrijk dat jij en je collega’s de mogelijkheid krijgen om, wanneer je met pensioen gaat, te kiezen voor een vaste verzekerde uitkering?

Question Title

* 11. In de huidige pensioenregeling wordt de pensioenopbouw van oudere collega’s gesubsidieerd vanuit de pensioenpremie van jonger collega’s. Dit is in de nieuwe pensioenregeling niet meer mogelijk. Hierdoor ga je op jonge leeftijd meer pensioen opbouwen en op latere leeftijd minder. Over je hele loopbaan maakt dit niet zoveel uit en blijft je opbouw ongeveer hetzelfde. Voor wie nu in het midden van zijn/haar loopbaan zit, levert dit een nadeel op. De huidige middengeneratie heeft in het verleden minder pensioen opgebouwd en zal in de toekomst niet meer de subsidie ontvangen die in de huidige regeling zit.

Bij de overgang naar het nieuwe stelsel is het daarom mogelijk de ‘pijn’ van deze overgang wat te verdelen over alle generaties door tijdelijk de middengroep wat meer pensioenpremie toe te kennen (ten koste van pensioenpremie van alle anderen) of door een wat groter stuk van de huidige buffer aan de middengroep toe te delen. Beide opties betekenen wel dat de jongste en oudste deelnemers solidair zijn en meebetalen om het nadeel van de middengroep op te heffen.

Vind je dat we het genoemde nadeel voor de middengroep zoveel mogelijk moeten verdelen over alle deelnemers?

Question Title

* 12. Opmerkingen

T