Beste speeltuinvrijwilligers,

Zoals u weet is de gemeente Midden-Drenthe gestart met het actualiseren van het huidige beleidsplan. Bureau Speelplan is door de gemeente gevraagd om dit proces te ondersteunen. Deze vragenlijst is onderdeel van de onderzoeksfase. Wij willen ook van u weten wat belangrijk is voor een goede openbare speelruimte in Midden-Drenthe. U bent bekend met de speelplekken in uw buurt en weten (letterlijk én figuurlijk) wat er speelt!

De vragenlijst is als volgt opgebouwd in thema’s:
- Organisatie
- Speelplek
- Buurt
- Gemeente
- Speeltuinoverleg
- Ambitie

Deze vragenlijst is uitsluitend bedoeld voor leden van het Speeltuinoverleg. Wanneer er meer vrijwilligers betrokken zijn, kunt u allen een eigen vragenlijst invullen. Kinderen en jongeren worden in een latere fase op een andere wijze betrokken. 

T