Beste ouder/verzorger,
 
Welkom bij de vragenlijst over informatie en steun bij passend onderwijs. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat alle leerlingen een plek krijgen op een school die bij ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Om te zorgen voor passend onderwijs werken scholen samen in het samenwerkingsverband.
 
Vanuit het samenwerkingsverband Sterk VO in Utrecht werken we aan het opzetten van een ouder- en jeugdsteunpunt. Hiermee willen we ouders en jongeren van goede informatie voorzien en hen steun bieden bij (de zoektocht naar) passend onderwijs.
 
Voor de inrichting van dit steunpunt zijn uw behoeften erg belangrijk. Deze vragenlijst is bedoeld om hier meer informatie over te krijgen. We gebruiken uw input om het steunpunt vorm te geven. We hopen dat zoveel mogelijk ouders de vragenlijst invullen. Ook als u geen ervaring heeft met passend onderwijs horen we uw mening graag.
 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 8 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Alvast bedankt voor het invullen!
 
Voor meer informatie en contact bezoek onze website: www.sterkvo.nl.
 
11% of survey complete.

T