Welkom!

Deze vragen gaan over De Schelft in Noordwijkerhout.

Het invullen van de vragen vergt circa 15 minuten. De uitkomsten worden anoniem verwerkt en zijn belangrijke informatie bij het onderzoek naar de toekomstvisie van De Schelft.

De vragen over huidig gebruik zijn van toepassing op de situatie van voor het afbranden van de sporthal. De vragen over toekomstig gebruik gaan over (ver)nieuwbouw op de huidige locatie of een nieuw aan te wijzen locatie in / aan de rand van het dorp Noordwijkerhout.

De enquête is in zeven delen opgedeeld. Afhankelijk van de antwoorden die u geeft wordt u door de enquête geleid.

Deel 1: algemene vragen voor iedereen die de enquête invult.

Deel 2: voor als u in De Schelft zwemt en/of sport (in de situatie voor corona en de brand).

Deel 3: voor als u niet in De Schelft zwemt of sport.

Deel 4: algemene vragen over De Schelft (in de situatie voor corona en de brand).

Deel 5: voor als u gebruik maakt van de fitness in De Schelft (in de situatie voor corona en de brand).

Deel 6: voor als u gebruik maakt van de theaterzaal in De Schelft (in de situatie voor corona en de brand).

Deel 7: voor als u de sporthal in de Schelft gebruikt, voor carnaval (in de situatie voor corona en de brand).
0 van 89 beantwoord
 

T