Question Title

* 1. Voornaam

Question Title

* 2. Familienaam

Question Title

* 3. UGent e-mailadres

Question Title

* 4. Mogen wij erop rekenen dat je de registratieprocedure over het mentorprogramma zal opvolgen via jouw UGent-account?

Question Title

* 5. Extra e-mailadres (NIET van UGent)

Question Title

* 6. GSM (of telefoon)

Question Title

* 7. Officieel adres: straatnaam + nummer, postcode + gemeente

Question Title

* 8. Provincie waar je officieel adres is gevestigd

Question Title

* 9. Kotadres indien afwijkend

Question Title

* 10. Geboortedatum

Question Title

* 11. Geboorteland

Question Title

* 12. [AB] Geboorteland van je biologische vader, indien gekend

Question Title

* 13. [AB] Geboorteland van je biologische moeder, indien gekend

Question Title

* 14. [AB] Welke ta(a)len spreek je thuis met je familie? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

Question Title

* 15. Nationaliteit (meerdere antwoorden mogelijk bij dubbele nationaliteit)

Question Title

* 16. [B] Indien je niet de Belgische nationaliteit hebt. Wat is je verblijfsstatuut? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. (Kijk achteraan op jouw identiteitskaart indien je twijfelt)

Question Title

* 17. Geslacht

Question Title

* 18. Stamnummer (= jouw studentennummer op je studentenkaart, begint meestal met 021...)

Question Title

* 21. [X] Is dit jouw eerste inschrijving aan de UGent?

Question Title

* 22. [X] Was je in het verleden reeds ingeschreven in een andere universiteit of hogeschool in België?

Question Title

* 23. [B] Heb je in het verleden reeds een bachelor- of masterdiploma behaald in het buitenland?

Question Title

* 24. In welke afstudeerrichting/specialisatie ben je op dit moment het meest geïnteresseerd?

Question Title

* 25. Indien je een taalopleiding (Taal- en letterkunde of Toegepaste taalkunde) volgt: welke taalcombinaties heb je gekozen?

Question Title

* 26. [X] Jouw studiejaar (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 28. [X] Was je aanwezig op de online infosessie van woensdag 29 september 2021?

Question Title

* 29. Heb je de SIMON-test ingevuld?

Question Title

* 30. [X] Indien ja, welke richtkleur heb je gekregen in het feedbackrapport?

Question Title

* 31. Heb je reeds contact opgenomen met een studiebegeleider van het monitoraat?

Question Title

* 32. Wat was tot nu toe jouw meest lastige moment in de eerste weken aan de universiteit? Waarbij had je echt de hulp van een mentor kunnen gebruiken?

Question Title

* 33. Voor welk opleidingsonderdeel heb je het meeste schrik het komende jaar? Voor welk vak wil je dus zeker graag ondersteuning van jouw mentor?

Question Title

* 34. [B] Waar heb je jouw diploma secundair behaald?

Question Title

* 35. [AB] Nam je deel aan het jaartraject 'UGent in zicht', een voorbereidend jaarprogramma op woensdag en zaterdag, tijdens het laatste jaar secundair?

Question Title

* 36. Nam je deel aan het programma 'Voortraject', een voorbereidend jaarprogramma voor nieuwkomers en vluchtelingen?

Question Title

* 37. [BC] Welke richting heb je gevolgd in het secundair onderwijs? Specifieer welke opleiding in het kadertje onderaan!

Question Title

* 38. Heb je recht op een studiebeurs?

Question Title

* 39. [C] Hoeveel uren wiskunde had je in het laatste jaar secundair?

Question Title

* 40. [D] Heb je een functiebeperking? Indien nee, ga naar vraag 47.

Question Title

* 41. Indien ja, welke functiebeperking heb je? We vragen dit in functie van de aanvraag van examenfaciliteiten en het zoeken naar de passende ondersteuningsmogelijkheden. Voel je niet verplicht deze vraag te beantwoorden.

Question Title

* 42. [D] Had je in het middelbaar GON begeleiding?

Question Title

* 43. [GDPR Privacy wetgeving] Mogen wij jouw mentor op de hoogte brengen dat je een functiebeperking hebt?

Question Title

* 44. [GDPR Privacy wetgeving] Mag jouw mentor weten welke functiebeperking je hebt?

Question Title

* 45. [D] Indien je een functiebeperking hebt, welke tips kan je meegeven aan jouw mentor om jou zo goed mogelijk te begeleiden?

Question Title

* 46. [D] Heb je reeds een bijzonder studentenstatuut voor studeren met een functiebeperking aangevraagd? (Dankzij een bijzonder statuut heb je recht op examenfaciliteiten zoals extra tijd op het examen af te leggen, het gebruik van software, het recht om examens te spreiden, het recht op schriftelijke voorbereiding bij een mondeling examen, het recht om een andere examenvorm te vragen die beter bij jou past ...)

Question Title

* 47. Heb je een bijzonder studentenstatuut?

Question Title

* 48. Indien je een bijzonder studentenstatuut hebt, op basis waarvan heb je dit statuut?

Question Title

* 49. [E] Heeft jouw vader (of andere voogd of zorgdrager) een diploma van de hogeschool of universiteit?

Question Title

* 50. [E] Heeft jouw moeder (of andere voogd of zorgdrager) een diploma van de hogeschool of universiteit?

Question Title

* 51. [E] Heb je een oudere broer of zus die studeert of afgestudeerd is aan een hogeschool of universiteit?

Question Title

* 52. Heb je een kennis of vriend die ook een mentor heeft aangevraagd?

Question Title

* 53. [F] Heb je last van uitstelgedrag? Indien ja, beschrijf hoe dit tot uiting komt.

Question Title

* 54. Combineer jij jouw studies met een andere belangrijke bezigheid?

Question Title

* 55. [F] Heb je last van faalangst? Indien ja, beschrijf hoe dit tot uiting komt.

Question Title

* 56. We proberen een match te maken met een mentor die bij je past. Welk type student ben jij?

Question Title

* 57. Hoe ben je te weten gekomen dat het mentorprogramma bestaat?

Question Title

* 58. Jouw mentor heeft 3 taken. Wat is jouw GROOTSTE ondersteuningsnood? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

Question Title

* 59. Soms stellen zich te weinig mentoren kandidaat en moeten wij sommige nieuwe studenten teleurstellen omdat wij geen mentor voor hen kunnen vinden. Als we kiezen voor jou komt iemand anders op de wachtlijst. Daarom maken wij graag de juiste keuze en willen we zeker zijn dat jij bereid bent je een volledig jaar te engageren voor een wekelijks mentormoment. Overtuig ons dat jij dit engagement ter harte neemt en dat jij niet zomaar zal stoppen met het mentorprogramma na enkele weken.

Question Title

* 60. Ben je lid van een studentenvereniging?

Question Title

* 61. Zal je naast een mentor ook een meter/peter aanvragen via een studentenvereniging?

Question Title

* 62. Wat verwacht je van jouw mentor? Motiveer je antwoord.

Question Title

* 63. Is er iets waarmee wij rekening moeten houden in onze zoektocht naar een geschikte mentor voor jou?

Question Title

* 64. Wat zijn je hobby's / interesses?

Question Title

* 65. Heb je een rijbewijs?

Question Title

* 66. Heb je nog opmerkingen, suggesties, bezorgdheden waarmee we rekening moeten houden?

Question Title

* 67. Hoe heet de (besloten) Facebookgroep van jouw opleiding?

Question Title

* 68. Een mentor toegewezen krijgen is voor mij

Question Title

* 69. Indien er geen mentor gevonden wordt om jou te begeleiden. Wat zal je dan ondernemen?

Question Title

* 70. In uitzonderlijke gevallen zal een mentor niet hetzelfde studeren als jij. We noemen dit een vlindermentor. Hij of zij studeert een andere opleiding of studeert aan een andere faculteit. Wat verkies je in het geval we voor jou geen mentor vinden uit jouw opleiding?

Question Title

* 71. [GDPR Privacy wetgeving] Mag jouw mentor deze vragenlijst inkijken?

T