Denkt u mee over hoe Zuidplas er in de toekomst uit moet komen te zien? Een onderdeel uit de nieuwe 'Omgevingswet' is de 'Omgevingsvisie', beide kunt u vinden op de website www.samenmakenwijzuidplas.nl. Daarin worden doelen voor de toekomst (2040) voor de fysieke leefomgeving in opgeschreven. Dat is de omgeving waar u woont, werkt en beweegt. In de omgevingsvisie staat hoe wij in de toekomst fijn wonen, werken en recreëren in Zuidplas. Daarvoor zijn wij op zoek naar uw mening. Wat voor kansen, ideeën en ontwikkelingen ziet u voor Zuidplas en de dorpen? Wat moet zeker een plek krijgen in de visie en waar moeten wij rekening mee houden?

Wij waren van plan een rondreis te maken door de gemeente en naar u toe te komen. Helaas was dat door de maatregelen rondom het coronavirus niet mogelijk. Daarom zijn er in juni online bijeenkomsten voor ieder dorp georganiseerd, de 'online toer door Zuidplas'.

Was u niet in de gelegenheid deze bij te wonen? U kunt ook de online vragenlijst invullen. Deze vragenlijst vult u anoniem in. De vragenlijst invullen duurt ongeveer 10 minuten. De resultaten van de vragenlijst verwerken wij anoniem. We voegen de reacties samen en laten deze aansluiten bij de onderwerpen en thema’s uit de omgevingsvisie. Alle inwoners denken met de vragenlijst mee over de toekomst van Zuidplas.

Question Title

* 1. In Zuidplas ben ik (meer antwoorden mogelijk):

Question Title

* 2. Ik ben:

Question Title

* 3. Ik vind het belangrijk dat Zuidplas het volgende ontwikkelt: (meer antwoorden mogelijk)

Question Title

* 4. Wat wilt u in uw dorp minimaal hebben: (meer antwoorden mogelijk)

Question Title

* 5. Een goede bereikbaarheid is belangrijk. Daar horen ook openbaar vervoer en langzaam verkeer zoals de fiets bij. De gemeente groeit, dus de vraag naar bereikbaarheid neemt toe, binnen de gemeente en in de regio. Om het gebruik van de auto minder te maken, moeten we andere vormen van (schoner) vervoer gebruiken. Geef aan waar u het mee eens bent

Question Title

* 6. De behoefte aan woningen is hoog. We moeten bepalen of er ruimte is om de dorpen verder uit te breiden. Als we de dorpen uitbreiden, verandert de sfeer in de dorpen en het karakter van de dorpen

Question Title

* 7. Om Zuidplas gezonder te maken, helpt het om voorzieningen, zoals de supermarkt, kledingwinkel, huisarts etc. en werk dichtbij te hebben. Dan hoeven we minder vaak met de auto en kunnen we vaker met de fiets ergens naartoe. Wat vindt u?

Question Title

* 8. Er is aandacht nodig voor de winkels in de dorpen. Daarmee houden we de dorpen vitaal en aantrekkelijk. De bereikbaarheid van de voorzieningen is ook belangrijk. Wat vindt u?

Question Title

* 9. Ik woon in:

T