Screen Reader Mode Icon

Geïnformeerde Toestemming Familietevredenheidsonderzoek

Titel van het onderzoek: Familietevredenheidsmeting op kankerafdelingen
 
Contactgegevens onderzoekers:
     Dr. Marieke Van Schoors (Familieplatform - 0471/907950 - marieke.vanschoors@familieplatform.be)
     Prof. Dr. Lesley Verhofstadt (UGent - 09/2646462)
     Prof. Dr. Liesbet Goubert (UGent - 09/2346432)

Doel van het onderzoek: Kanker heeft niet alleen een impact op de patiënt, maar ook op u, als  familielid of naaste. Vaak bent u als familie een belangrijke bron van steun voor de patiënt. Daarnaast heeft u ook eigen bezorgdheden. Net omdat u zo betrokken bent, zijn wij geïnteresseerd in uw mening. Met name: wat zijn uw ervaringen met de zorg- en dienstverlening aan uw familielid/naaste met kanker?

Ethische goedkeuring: Deze studie werd op 26/2/23 goedgekeurd door de Ethische Commissie van de Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen van de Universiteit Gent. 

Verloop van het onderzoek: Graag vragen we naar uw ervaringen met de zorg- en dienstverlening aan uw familielid/naaste met kanker via een online vragenlijst. Wij zullen peilen naar hoe welkom u zich voelde op de afdeling, alsook uw tevredenheid over de verkregen informatie, ondersteuning en betrokkenheid. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag. U kan op elk moment en zonder gevolgen uw deelname stopzetten. Alle antwoorden worden op vertrouwelijke wijze verwerkt en bewaard door Familieplatform vzw.
Als u dit wenst, kan u een samenvatting van de onderzoeksbevindingen krijgen nadat de studie is afgerond en de resultaten bekend zijn. Om een samenvatting te krijgen kan u dit aanvragen bij de onderzoeker via marieke.vanschoors@familieplatform.be.

De vragen van deze vragenlijst zijn opgesteld in de tegenwoordige tijd. Is uw familielid/naaste overleden t.g.v. de ziekte (of andere redenen), dan kan u nog steeds deze vragenlijst invullen. Vul deze vervolgens in zoals door u ervaren werd tijdens de behandeling.

Risico's bij deelname: Uw deelname aan dit onderzoek zal niets kosten en houdt geen enkel gezondheidsrisico in. In de toekomst hopen we, door dit onderzoek, de familievriendelijkheid en familiebetrokkenheid op kankerafdelingen (verder) te verbeteren. 
->Voor meer informatie over het onderzoek, klik hier
Toestemmingsformulier
  • Ik neem vrijwillig deel aan deze wetenschappelijke studie.
  • Ik weet dat ik me op elk ogenblik uit de studie mag terugtrekken zonder een reden voor deze beslissing op te geven en zonder dat dit op enige wijze een invloed zal hebben op mijn verdere relatie met de onderzoeker.
  • Ik begrijp dat het stopzetten van mijn deelname geen negatieve invloed heeft op de zorg die ik en/of mijn familielid/naaste met kanker ontvangen.
  • Ik heb het informatieformulier gelezen en heb voldoende informatie over de aard, het doel, de duur en de voorziene effecten van de studie. Ik kreeg de gelegenheid om (via mail/telefoon) vragen te stellen en ik heb op al mijn vragen een bevredigend antwoord gekregen.
  • Ik weet dat ik rechten heb om mijn privacy te vrijwaren (o.a. inzage, verbetering, verwijdering) en tot wie ik me moet richten om deze rechten uit te oefenen.
  • Ik geef toestemming aan de onderzoekers om voor de doelstellingen van deze studie (persoons)gegevens van mij te verzamelen, verwerken, bewaren, analyseren en erover te rapporteren.

Question Title

1. Ik heb bovenstaande informatie gelezen en begrepen.

0 van 23 beantwoord
 

T